Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 14.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

 Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte
Rīgā 2013.gada 8.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 14.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-251, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-252, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-253
 
Likumprojekts "Grozījums "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2013-VSS-254, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamās telpas Rēznas ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-255, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-233, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mežvidi"- 1A, Ropažos, Ropažu novadā nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-234, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-250, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2013-VSS-238, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  VSS-237
 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas valsts karoga lietošanu XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku norises laikā"  Kultūras ministrija       
1.11.  2013-VSS-236, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija       
1.12.  2013-VSS-259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2013-VSS-260, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"   Satiksmes ministrija       
1.14.  2013-VSS-261, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vietu ietekmes pārbaudes kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.15.  VSS-262
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Mērsraga ostas robežu noteikšanu"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2013-VSS-243, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2013-VSS-244, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2013-VSS-245, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Patentu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2013-VSS-246, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2013-VSS-247, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2013-VSS-248, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2013-VSS-249, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Dizainparaugu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2013-VSS-239, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par prakses ārstiem""  Veselības ministrija       
1.24.  2013-VSS-240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.25.  2013-VSS-241, Plāna projekts  Plāna projekts "Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013. - 2015.gadam"  Veselības ministrija       
1.26.  2013-VSS-242, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.27.  2013-VSS-263, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek aprēķināts un sadalīts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem šo pakalpojumu privātā izglītības iestādē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2013-VSS-256, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2013-VSS-257, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2013-VSS-258, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2013-VSS-235, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-842, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.04.2013) Likumprojekts "Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-917
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2013-VSS-845, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2013) Noteikumu projekts "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.4.  VSS-877
 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 5.jūlija rīkojuma Nr.423 "Par koncepciju "Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija". Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija 2008.–2012.gadam"" 3.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu"   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-847
 
Informatīvais ziņojums "Par Ilgtermiņa ienākumu drošības fondu kā instrumentu ekonomiskās krīzes ietekmes mazināšanai"   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2013-VSS-713, Koncepcijas projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 22.03.2013) Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijas projekts  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.7.  VSS-871
 
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.8.  2013-VSS-707, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.9.  2013-VSS-764, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.10.  VSS-404
 
Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajām Eiropas Pētniecības infrastruktūrām"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.11.  2013-VSS-897, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 06.08.2013) Likumprojekts "Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.12.  2013-VSS-739, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2013) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.13.  2013-VSS-708, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2013) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.14.  2013-VSS-725, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2013) Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personas datu aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.15.  VSS-851
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.16.  VSS-886
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.17.  VSS-856
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lāčpurni", Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.18.  2013-VSS-415, Ziņojums turpmākai rīcībai  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 24.05.2013) Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.19.  VSS-546
 
Informatīvais ziņojums "Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu apmaiņas formāta izveide telpiskās un teritorijas plānošanas vajadzībām saskaņā ar INSPIRE direktīvu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.20.  2013-VSS-626, Likumprojekts  Likumprojekts "Lobēšanas atklātības likums"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1075
TA-346 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  E.Bučinska R.Špade K.Pļaskota   Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1104
TA-304 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Spiridonovs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Vesere D.Šatrovska  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu