Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.10

2013.gada 14.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietā - vēstnieks - direkcijas vadītājs

 M.Selga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja - valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja - departamenta direktore

S.Mertena

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāres vietā - departamenta direktors

A.Ozols

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietnieka pienākumu izpildītāja

I.Soloveja

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Pārresoru koordinācijas centra konsultante E.Petrovska
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Stafecka

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"

VSS-251
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

VSS-252
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

VSS-253
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamās telpas Rēznas ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-254
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-255
____________________________________

(I.Gailīte)

1.Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumu iesniegt līdz š.g. 22.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2.Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli par likumprojektu.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mežvidi"- 1A, Ropažos, Ropažu novadā nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-233
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-234
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi"

VSS-250
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Par Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumiem"

VSS-238
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas valsts karoga lietošanu XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku norises laikā"

VSS-237
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

VSS-236
____________________________________

(G.Puķītis, M.Selga, I.Gailīte)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""

VSS-259
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"

VSS-260
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vietu ietekmes pārbaudes kārtība""

VSS-261
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Mērsraga ostas robežu noteikšanu"

VSS-262
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrija noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība""

VSS-243
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"

VSS-244
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrija likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs biedrības „Latvijas Komercbanku asociācija”, biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” un biedrības „Ārvalstu investoru padome Latvijā" viedokli par likumprojektu.

 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Patentu likumā"

VSS-245
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrija likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs biedrības „Latvijas Komercbanku asociācija”, biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” un biedrības „Ārvalstu investoru padome Latvijā" viedokli par likumprojektu.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"

VSS-246
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrija likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs biedrības „Latvijas Komercbanku asociācija”, biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” un biedrības „Ārvalstu investoru padome Latvijā" viedokli par likumprojektu.

 
20.§
Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"

VSS-247
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrija likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrības savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs biedrības „Latvijas Komercbanku asociācija”, biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” un biedrības „Ārvalstu investoru padome Latvijā" viedokli par likumprojektu.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""

VSS-248
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrija likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs biedrības „Latvijas Komercbanku asociācija”, biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” un biedrības „Ārvalstu investoru padome Latvijā" viedokli par likumprojektu.

 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Dizainparaugu likumā"

VSS-249
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrija likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs biedrības „Latvijas Komercbanku asociācija”, biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” un biedrības „Ārvalstu investoru padome Latvijā" viedokli par likumprojektu.

 
23.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par prakses ārstiem""

VSS-239
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""

VSS-240
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Plāna projekts "Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013. - 2015.gadam"

VSS-241
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība"

VSS-242
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek aprēķināts un sadalīts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem šo pakalpojumu privātā izglītības iestādē"

VSS-263
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
28.§
Noteikumu projekts "Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība"

VSS-256
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Dabas fonds sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-257
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi""

VSS-258
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrija noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Dabas fonds sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"

VSS-235
____________________________________

(I.Gailīte)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

32.§

Likumprojekts "Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums"

VSS-842
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2013.gada 13.marta vēstulē Nr.521-1-2439 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 23.augusta sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.34 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 30.aprīlim.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā""

VSS-917
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 13.septembra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.37 3.§).
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

VSS-845
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2013.gada 7.marta vēstulē Nr.7-2-01/1396 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 13.septembra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.37 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.maijam.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 5.jūlija rīkojuma Nr.423 "Par koncepciju "Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija". Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija 2008.–2012.gadam"" 3.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-877
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 30.augusta sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.35 6.§).
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Ilgtermiņa ienākumu drošības fondu kā instrumentu ekonomiskās krīzes ietekmes mazināšanai"

VSS-847
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 23.augusta sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.34 9.§).
 
37.§
Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijas projekts

VSS-713
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2013.gada 13.marta vēstulē Nr.1-55/684 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 12.jūlija sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.28 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 22.martam.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

VSS-871
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 30.augusta sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.35 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.jūnijam.
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

VSS-707
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 12.jūlija sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.28 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.jūnijam.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""

VSS-764
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 2.augusta sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.31 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.jūnijam.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajām Eiropas Pētniecības infrastruktūrām"

VSS-404
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.aprīļa sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.16 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 28.martam.

 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā"

VSS-897
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 5.marta vēstulē Nr. 3.18-1e/2261 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 6.septembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.36 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 6.augustam.
 
43.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā"

VSS-739
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2013.gada 13.marta vēstulē Nr. 03-05/1139 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 7.jūlija sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.26 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.

 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-708
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2012.gada 12.jūlija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.28 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.maijam.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personas datu aizsardzības likumā"

VSS-725
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.jūlija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.29 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.aprīlim.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-851
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 23.augusta sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.34 17.§).
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

VSS-886
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 30.augusta sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.35 15.§).
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lāčpurni", Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-856
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 23.augusta sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.34 19.§).
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"

VSS-415
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 13.marta vēstulē Nr.19-17e/2589 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.aprīļa sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.16 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 24.maijam.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu apmaiņas formāta izveide telpiskās un teritorijas plānošanas vajadzībām saskaņā ar INSPIRE direktīvu"

VSS-546
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 31.maija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.22 22.§).
 
51.§
Likumprojekts "Lobēšanas atklātības likums"

VSS-626
____________________________________

(I.Soloveja, I.Gailīte)

Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 14.jūnija sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumprojektu (prot. Nr.24 43.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

52.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""

VSS-626
TA-346 ____________________________________

(R.Špade, A.Ozols, K.Pļaskota, J.Pūce, G.Kauliņš, J.Spiridonovs, Dž.Innusa, I.Gailīte)

 1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

 2. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija atsauc savu iebildumu par pienākumu uzlikšanu būvvaldei informēt Valsts meža dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts vides dienestu par izdoto būvatļauju, ja būvē mežā.

 3. Ekonomikas ministrijai:

 3.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā:

 3.1.1. vienojoties ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, noteikt institūciju, kura virza būvniecības ierosinājumus meža īpašumos un jūras piekrastes aizsargjoslā;

 3.1.2. paredzēt uzdevumu Satiksmes ministrijai sagatavot grozījumus Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos normatīvajos  aktos, kas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu paredz īpašu būvniecības procesa kārtību, nosakot izņēmumus transporta infrastruktūras būvniecībai, kas paredz saglabāt iespēju pagarināt plānošanas un arhitektūras uzdevumu, būvprojekta derīguma termiņu, kā arī neparedz būvdarbu veikšanas maksimālā ilguma noteikšanu”;

 3.2. iesniegt noteikumu projektu kopā ar Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, ja rasta vienošanās par atbildīgo institūciju. Ja vienošanās netiek panākta, noteikumu projektu kopā ar Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā""

VSS-626
TA-304 ____________________________________

(J.Spiridonovs, R.Muciņš, G.Kauliņš, I.Gailīte)

1.Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izteikt noteikumus jaunā redakcijā un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:40

 Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Skatīt darba kārtību