Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 4.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 28.martā 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 4.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-316, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra darbības izbeigšanas stratēģija""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2013-VSS-330, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 30.maija rīkojuma Nr.314 "Par nekustamā īpašuma - ēkas Jūrmalā Kāpu ielā 57, un tai piekrītošā zemesgabala Jūrmalā Celmu ielā 2, - nodošanu privatizācijai" atcelšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-311, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.4.  2013-VSS-312, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija       
1.5.  2013-VSS-325, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2013-VSS-326, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zaļenieku Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2013-VSS-327, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.955 "Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2013-VSS-328, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2013-VSS-329, Likumprojekts  Likumprojekts "Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  VSS-313
 
Rīkojuma projekts "Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām - māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gadā"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2013-VSS-314, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem piešķiramas, izmaksājamas un pārrēķināmas speciālās valsts pensijas""  Labklājības ministrija       
1.12.  VSS-323
 
Noteikumu projekts "Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2013-VSS-324, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""  Satiksmes ministrija       
1.14.  VSS-315
 
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2013-VSS-317, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2013-VSS-318, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības darbībām ar biocīdiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2013-VSS-319, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošo valsts nekustamo īpašumu "Dūņezers", "Lilastes ezers", "Lielais Baltezers", "Mazais Baltezers" un "Gauja" nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  VSS-320
 
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību budžeta plānošanas vidējā termiņā ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-321
 
Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2013-VSS-322, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-934, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.06.2013) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Institūta maksas pakalpojumu cenrādi"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.2.  2013-VSS-199, MK rīkojuma projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 21.06.2013) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2013-VSS-922, SAN-589, Ziņojums turpmākai rīcībai  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.05.2013) Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem un ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupām netiek ievēroti Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" noteiktie lietošanas veidi"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.4.  2013-VSS-1020, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.04.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1180
TA-254 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts atbalsta programmu koordinācijas un pilnveidošanas Konsultatīvajā padomē piesaka un izvērtē valsts atbalsta programmas, kuras īsteno finanšu instrumentu veidā"  Finanšu ministrija  L.Kļaviņa (Finanšu ministrija)  A.Dravniece A.Zitcere K.Kapusta  Izskatīts VSS 
3.2.  TA-589  Informatīvais ziņojums "Par Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas publiskojamo datu bāzes piekļuves autorizācijas ieviešanas iespēju"  Finanšu ministrija  S.Bajāre (Finanšu ministrija)  L.Zihmane  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-41
TA-615 
(saņemts Finanšu ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija  A.Kaļāne (Finanšu ministrija)  A.Birums L.Leite S.Birne  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu