Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.13

2013.gada 4.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

A.Biruma

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

S.Batare

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Raugze

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

S.Dumbovska

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

E.Jurkjāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Informatīvais ziņojums "Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra darbības izbeigšanas stratēģija""

VSS-316
____________________________________

(I.Jaunzeme, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 30.maija rīkojuma Nr.314 "Par nekustamā īpašuma - ēkas Jūrmalā Kāpu ielā 57, un tai piekrītošā zemesgabala Jūrmalā Celmu ielā 2, - nodošanu privatizācijai" atcelšanu"

VSS-330
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

VSS-311
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

VSS-312
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"

VSS-325
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Zaļenieku Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"

VSS-326
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.955 "Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-327
____________________________________

(M.Lazdovskis, S.Batare, E.Dreimane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Rektoru padomes, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Augstākās izglītības padomes, Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Koledžu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem"

VSS-328
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumiem"

VSS-329
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām - māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gadā"

VSS-313
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem piešķiramas, izmaksājamas un pārrēķināmas speciālās valsts pensijas""

VSS-314
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība"

VSS-323
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""

VSS-324
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

VSS-315
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""

VSS-317
____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Raugze, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 15.aprīlim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Prasības darbībām ar biocīdiem"

VSS-318
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošo valsts nekustamo īpašumu "Dūņezers", "Lilastes ezers", "Lielais Baltezers", "Mazais Baltezers" un "Gauja" nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā"

VSS-319
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides konsultatīvā padome sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību budžeta plānošanas vidējā termiņā ieviešanu"

VSS-320
____________________________________

(I.Jaunzeme, E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
19.§
Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"

VSS-321
____________________________________

(I.Jaunzeme, E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās"

VSS-322
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Institūta maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-934
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2013.gada 3.aprīļa vēstulē Nr.41/171-1183 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 20.septembra sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.38 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 14.jūnijam.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2013.gada 3.aprīļa vēstulē Nr.423-1-3231 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 21.jūnijam.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem un ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupām netiek ievēroti Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" noteiktie lietošanas veidi"

VSS-922
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas 2013.gada 3.aprīļa vēstulē Nr.1-10/1290 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 20.septembra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.38 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 31.maijam.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""

VSS-1020
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2013.gada 27.marta vēstulē Nr.01-12/1332 minēto, neatsaukt 2012.gada 11.oktobra sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.41 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 30.aprīlim.
 
Izskatāmie tiesību aktu projekti

25.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts atbalsta programmu koordinācijas un pilnveidošanas Konsultatīvajā padomē piesaka un izvērtē valsts atbalsta programmas, kuras īsteno finanšu instrumentu veidā"

VSS-1020
TA-254 ____________________________________

(A.Zitcere, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto instrukcijas projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu atkārtoti izvērtēt instrukcijā ietvertā regulējuma detalizācijas nepieciešamību;
2.2. saskaņoto instrukcijas projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas publiskojamo datu bāzes piekļuves autorizācijas ieviešanas iespēju"

VSS-1020
TA-589 ____________________________________

(L.Zihmane, M.Lazdovskis, I.Jurča, R.Muciņš, J.Pūce, I.Jaunzeme, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) pārstāvja sniegto informāciju un atzīmēt, ka valsts sekretāri atbalsta lietotāja autentifikācijas ieviešanu piekļuvei Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzei.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktā minēto valsts sekretāru pieņemto lēmumu, sagatavot attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
2.2. papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par citu valstu pieredzi attiecībā uz personas tiesībām iepazīties ar vispārpieejamās informācijas uzskaiti, izmantojot informācijas pieprasītāja autentifikāciju, kā arī ar informāciju, kā Valsts ieņēmumu dienests nodrošinās Fizisko personu datu aizsardzības likuma 9.panta otrās daļas izpildi;
2.3. sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"

VSS-1020
TA-615 ____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 3.aprīļa vēstulē Nr.4-12/1960 minēto, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
Informatīvie jautājumi

28.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-1020
TA-615 ____________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:35

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību