Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 11.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 5.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 11.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-351, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ģeodēziskā tīkla klasifikātors"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-337
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 144, 899/1272 domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  VSS-338
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 144, 64/1272 domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2013-VSS-339, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Vecsalacas"- 601, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2013-VSS-340, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Bajāru degvielas uzpildes stacija" Bajārkrogā, Ropažu novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2013-VSS-341, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būves Lāčplēša ielā 4, Valmierā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-342, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-343, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par akcīzes preču (cigarešu) uzraudzības un izsekošanas Track&Trace principa ieviešanu Latvijā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2013-VSS-352, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra noteikumos Nr.1072 "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-353, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanā ar nepieciešamajiem ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļiem un to iegādei nepieciešamo finansējumu"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-332, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Vecbebru Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2013-VSS-333, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izglītības valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  VSS-331
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Kultūras ministrija       
1.14.  2013-VSS-335, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta palielināšanu personām ar invaliditāti"  Labklājības ministrija       
1.15.  2013-VSS-336, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.542 "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs""  Labklājības ministrija       
1.16.  2013-VSS-349, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija       
1.17.  VSS-350
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2013-VSS-356, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2013-VSS-334, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas prasības un kārtība un aktīvo vielu importētāju, ražotāju un izplatītāju reģistrēšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.20.  2013-VSS-344, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kropotkinu kapi" nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  VSS-345
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2013-VSS-346, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem teritorijas attīstības indeksa pilnveidošanai, kā arī turpmākai pielietošanai ES fondu 2014.-2020.gadam plānošanas periodā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2013-VSS-347, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.748 "Noteikumi par fosfātus saturošu veļas mazgāšanas līdzekļu tirdzniecības ierobežojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2013-VSS-348, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2013.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  VSS-354
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""  Zemkopības ministrija       
1.26.  VSS-355
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Farmācijas nacionālā regulējuma koncepcijā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-970, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 27.05.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  VSS-635
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2013-VSS-948, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2013) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.4.  2013-VSS-1000, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 11.10.2013) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas – Krievijas valsts robežas šķērsošanas vietām"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.5.  VSS-404
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.11.2013) Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajām Eiropas Pētniecības infrastruktūrām"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.6.  2013-VSS-973, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 10.05.2013) Noteikumu projekts "Par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.7.  2013-VSS-953, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.8.  2013-VSS-949, Plāna projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.04.2013) Plāna projekts "Pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā" īstenošanas plāns 2013.-2014.gadam"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-41
TA-615 
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija  A.Kaļāne (Finanšu ministrija)  A.Birums L.Leite S.Birne Ģ.Ludeks A.Marcinkēvičs   
3.2.  VSS-979
TA-639 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija  M.Rāzna (Iekšlietu ministrija)     
Skatīt protokolu