Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.14

2013.gada 11.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

A.Biruma

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

E.Jurkjāne

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

A.Salmiņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja pienākumu izpildītāja R.Osvalde
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Ģeodēziskā tīkla klasifikātors"

VSS-351
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas un Latvijas Mērnieku biedrības viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 144, 899/1272 domājamo daļu pārdošanu"

VSS-337
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 144, 64/1272 domājamo daļu pārdošanu"

VSS-338
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Vecsalacas"- 601, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, pārdošanu"

VSS-339
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Bajāru degvielas uzpildes stacija" Bajārkrogā, Ropažu novadā, atsavināšanu"

VSS-340
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par būves Lāčplēša ielā 4, Valmierā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-341
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība"

VSS-342
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda un Iekšējā audita padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par akcīzes preču (cigarešu) uzraudzības un izsekošanas Track&Trace principa ieviešanu Latvijā"

VSS-343
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministrija, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra noteikumos Nr.1072 "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība""

VSS-352
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanā ar nepieciešamajiem ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļiem un to iegādei nepieciešamo finansējumu"

VSS-353
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Vecbebru Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"

VSS-332
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izglītības valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem"

VSS-333
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""

VSS-331
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta palielināšanu personām ar invaliditāti"

VSS-335
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.542 "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs""

VSS-336
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""

VSS-349
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

VSS-350
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014.gadam"

VSS-356
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas prasības un kārtība un aktīvo vielu importētāju, ražotāju un izplatītāju reģistrēšanas kārtība"

VSS-334
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kropotkinu kapi" nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-344
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām""

VSS-345
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem teritorijas attīstības indeksa pilnveidošanai, kā arī turpmākai pielietošanai ES fondu 2014.-2020.gadam plānošanas periodā"

VSS-346
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
23.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.748 "Noteikumi par fosfātus saturošu veļas mazgāšanas līdzekļu tirdzniecības ierobežojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-347
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2013.gadā"

VSS-348
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""

VSS-354
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Farmācijas nacionālā regulējuma koncepcijā"

VSS-355
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi""

VSS-970
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2013.gada 8.aprīļa vēstulē Nr.MV-N/859 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 27.septembra sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.39 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 27.maijam.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""

VSS-635
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 21.jūnija sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.25 3.§).
 
29.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"

VSS-948
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2013.gada 2.aprīļa vēstulē Nr.12-31/1943 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 27.septembra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.39 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.jūlijam.
 
30.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas – Krievijas valsts robežas šķērsošanas vietām"

VSS-1000
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2013.gada 3.aprīļa vēstulē Nr.55/874 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 4.oktobra sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.40 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 11.oktobrim.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajām Eiropas Pētniecības infrastruktūrām"

VSS-404
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 10.aprīļa vēstulē Nr.1-5/1651 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.aprīļa sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.16 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.novembrim.
 
32.§
Noteikumu projekts "Par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"

VSS-973
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2013.gada 9.aprīļa vēstulē Nr.10-03/1500 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 27.septembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.39 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 10.maijam.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība""

VSS-953
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā, ka š.g. 10.aprīlī iesniegts noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība"" (TA-763), neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 27.septembra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.39 25.§).
 
34.§
Plāna projekts "Pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā" īstenošanas plāns 2013.-2014.gadam"

VSS-949
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2013.gada 10.aprīļa vēstulē Nr.01-08.07/1479 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 27.septembra sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas plāna projektu (prot. Nr.39 26.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 30.aprīlim.
 
Izskatāmie tiesību aktu projekti

35.§
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"

VSS-949
TA-615 ____________________________________

(A.Kaļāne, I.Olafsone, Ģ.Ludeks, M.Lazdovskis, A.Antonovs, J.Pūce, A.Biruma, I.Gailīte)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, iesniegto likumprojektu iestrādāt Finanšu ministrijas izstrādātajā likumprojektā "Azartspēļu un izložu likums" (TA-1270 (2012)) un Finanšu ministrijai sagatavot rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra rīkojuma Nr.518 "Par koncepciju "Par azartspēļu automātu saslēgšanu vienotā tīklā"" 2.punktā, aktualizējot tajā minētos uzdevumu izpildes termiņus.
2. Atzīmēt, ka nozare neiebilst, ka vienotā azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēma sāk darboties 2019.gada 1.janvārī.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. ņemot vērā šī protkollēmuma 2.punktu, noslēgt attiecīgu vienošanos ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un biedrību "Latvijas Spēļu biznesa asociācija";
3.2. šī protkollēmuma 1.punktā minēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""

VSS-949
TA-639 ____________________________________

(M.Rāzna, A.Antonovs, A.Salmiņš, I.Jurča, I.Aire, M.Lazdovskis, I.Gailīte)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka atzinumu sniedzēji uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu likumprojekts izskatāms Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:50

Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību