Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 9.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 3.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 9.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-453, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Leitnanti", Jaunciemā, Tārgales pagastā Ventspils novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-443, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība kādā privatizētā valsts vai pašvaldības īpašuma objekta jaunie īpašnieki, ja tie nepilda darbaspēka izmantošanas saistības veic iemaksas valsts sociālās apdrošināšanas budžetā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-455, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-456, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-446, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Juglas ielā 14, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Kultūras ministrija       
1.6.  2013-VSS-447, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Kultūras ministrija       
1.7.  2013-VSS-445, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.8.  2013-VSS-454, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2013-VSS-444, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas""  Tieslietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-448, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām""  Veselības ministrija       
1.11.  2013-VSS-449, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""  Veselības ministrija       
1.12.  2013-VSS-450, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.13.  2013-VSS-451, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija       
1.14.  2013-VSS-452, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izplatīšanas kārtība""  Veselības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1073
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1077
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas tiesību aktos ietvertā regulējuma pietiekamību attiecībā uz nodarījumiem pret informācijas sistēmu drošību vai darbībām, kas vērstas pret automatizētām datu apstrādes sistēmām"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  VSS-685
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.07.2013) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Centralizēts elektronisks pieteikums iestādei" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
Skatīt protokolu