Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.18

2013.gada 9.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

E.Martinsons

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Leitnanti", Jaunciemā, Tārgales pagastā Ventspils novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-453
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība kādā privatizētā valsts vai pašvaldības īpašuma objekta jaunie īpašnieki, ja tie nepilda darbaspēka izmantošanas saistības veic iemaksas valsts sociālās apdrošināšanas budžetā"

VSS-443
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

VSS-455
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija un Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

VSS-456
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija, Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija un Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Juglas ielā 14, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-446
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-447
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

VSS-445
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-454
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas""

VSS-444
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Augstākā tiesa sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām""

VSS-448
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""

VSS-449
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-450
____________________________________

(L.Medina, I.Gailīte, A.Teikmanis, S.Bajāre, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 20.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, turpmāk normatīvo aktu grozījumu projektos, kas saistīti ar euro ieviešanu Euro ieviešanas kārtības likuma 6. un 32.pantā minēto nosacījumu izpildes pareizību vērtēt Finanšu ministrijai un atzīmēt, ka valsts sekretāri atbalsta papildus grozījumiem, kas saistīti ar euro ieviešanu, iekļaut arī pievienotās vērtības nodokļa likmes aktualizāciju (ja tas ir nepieciešams).
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""

VSS-451
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izplatīšanas kārtība""

VSS-452
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizāciju"

VSS-1073
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 25.oktobra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.43 2.§).
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas tiesību aktos ietvertā regulējuma pietiekamību attiecībā uz nodarījumiem pret informācijas sistēmu drošību vai darbībām, kas vērstas pret automatizētām datu apstrādes sistēmām"

VSS-1077
____________________________________

(Dž.Innusa, E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas pārstāvja priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 25.oktobra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.43 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 2.septembrim.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Centralizēts elektronisks pieteikums iestādei" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"

VSS-685
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 30.aprīļa vēstulē Nr.19-17e/4064 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 5.jūlija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.27 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 30.jūlijam.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību