Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 10.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 3.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 10.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1839, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2013-VSS-1848, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Konkurences", Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-1849, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kurmaņa ielā 15, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1850, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1851, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Biodegvielas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1828, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-1838, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.877 "Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2013-VSS-1829, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  VSS-1830
 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2013-VSS-1852, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums „Par studiju virzienu akreditācijas gaitu un kārtību, kādā no 2014.gada 1.janvāra tiks organizēta un veikta augstskolu un koledžu, kā arī studiju virzienu akreditācija, izmantojot Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) reģistrētas Eiropas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras”  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2013-VSS-1840, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums"""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2013-VSS-1841, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija       
1.13.  2013-VSS-1842, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2013-VSS-1832, Pamatnostādņu projekts  Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamat-nostādnes 2014. – 2018.gadam  Tieslietu ministrija       
1.15.  2013-VSS-1833, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2013-VSS-1834, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 2.marta noteikumos Nr.81 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas pieteikumu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2013-VSS-1831, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa rīkojuma Nr.127 "Par valsts nekustamā īpašuma Kārklu ielā 67, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā" atcelšanu"  Veselības ministrija       
1.18.  VSS-1835
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2013-VSS-1836, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2013-VSS-1837, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2013-VSS-1843, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2013-VSS-1844, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.558 "Par Integrētās augu aizsardzības politikas attīstības pamatnostādnēm 2009.–2015.gadam""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2013-VSS-1845, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2013-VSS-1846, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Babītes novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2013-VSS-1847, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Brocēnu novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-290
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Lūki", Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-372
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.743 "Kārtība kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-373
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2013-VSS-319, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 07.01.2014) Rīkojuma projekts "Par Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošo valsts nekustamo īpašumu "Dūņezers", "Lilastes ezers", "Lielais Baltezers", "Mazais Baltezers" un "Gauja" nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-1658
 
Par kompetenču sadalījumu attiecībā uz Eiropas Komisijas "Priekšlikuma projektu PADOMES REGULA par pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas" (COM(2013)576)  Ārlietu ministrija  K.Našeniece (Ārlietu ministrija)  R.Vesere I.Jirgena-Krokforda S.Sleže  Iesniegt izskatīšanai Mk sēde 
Skatīt protokolu