Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.40

2013.gada 10.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

 

 

S.Voldiņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta vadītāja

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

A.Biruma

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā - departamneta direktore

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.kalniņš

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

I.Soloveja

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

E.Jurkjāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante




L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-1839
____________________________________

(S.Voldiņš)

Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Konkurences", Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-1848
____________________________________

(S.Voldiņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kurmaņa ielā 15, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-1849
____________________________________

(S.Voldiņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""

VSS-1850
____________________________________

(S.Voldiņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas, Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības un Latvijas sašķidrinātās naftas gāzes asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Biodegvielas likumā"

VSS-1851
____________________________________

(S.Voldiņš)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-1828
____________________________________

(S.Voldiņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.877 "Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība""

VSS-1838
____________________________________

(S.Voldiņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību"

VSS-1829
____________________________________

(S.Voldiņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""

VSS-1830
____________________________________

(S.Voldiņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Informatīvais ziņojums „Par studiju virzienu akreditācijas gaitu un kārtību, kādā no 2014.gada 1.janvāra tiks organizēta un veikta augstskolu un koledžu, kā arī studiju virzienu akreditācija, izmantojot Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) reģistrētas Eiropas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras”

VSS-1852
____________________________________

(S.Voldiņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Studentu apvienības, Rektoru padomes un Augstākās izglītības padomes viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums"""

VSS-1840
____________________________________

(S.Voldiņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1841
____________________________________

(S.Voldiņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1842
____________________________________

(S.Voldiņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Pamatnostādņu projekts "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamat-nostādnes 2014. – 2018.gadam"

VSS-1832
____________________________________

(S.Voldiņš)

1. Tieslietu ministrijai pamatnostādņu projektu saskaņo ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas patentpilnvaroto asociācijas, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras, Rektoru padomes, Intelektuālā īpašuma aizsardzības starptautiskās asociācijas nacionālās grupas, biedrības "Datorprogrammu autortiesību apvienība", biedrības "Latvijas Raidorganizāciju asociācija", biedrības "Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācija", biedrības "Latvijas Mūzikas producentu apvienība", biedrības "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība", biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība", Latvijas Zinātņu akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes viedokli par pamatnostādņu projektu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas kārtība"

VSS-1833
____________________________________

(S.Voldiņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 2.marta noteikumos Nr.81 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas pieteikumu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtība""

VSS-1834
____________________________________

(S.Voldiņš)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 21.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa rīkojuma Nr.127 "Par valsts nekustamā īpašuma Kārklu ielā 67, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā" atcelšanu"

VSS-1831
____________________________________

(S.Voldiņš)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos""

VSS-1835
____________________________________

(S.Voldiņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Saeimas kancelejas, Valsts Prezidenta kancelejas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas viedokli par noteikumu projektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība"

VSS-1836
____________________________________

(S.Voldiņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi"

VSS-1837
____________________________________

(S.Voldiņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""

VSS-1843
____________________________________

(S.Voldiņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.558 "Par Integrētās augu aizsardzības politikas attīstības pamatnostādnēm 2009.–2015.gadam""

VSS-1844
____________________________________

(S.Voldiņš)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"

VSS-1845
____________________________________

(S.Voldiņš)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Babītes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1846
____________________________________

(S.Voldiņš)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Brocēnu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1847
____________________________________

(S.Voldiņš)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

26.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Lūki", Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā"

VSS-290
____________________________________

(S.Voldiņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 28.marta sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.12 7.§).
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.743 "Kārtība kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža""

VSS-372
____________________________________

(S.Voldiņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 18.aprīļa sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.15 3.§).
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"

VSS-373
____________________________________

(S.Voldiņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 18.aprīļa sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.15 4.§).
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošo valsts nekustamo īpašumu "Dūņezers", "Lilastes ezers", "Lielais Baltezers", "Mazais Baltezers" un "Gauja" nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā"

VSS-319
____________________________________

(S.Voldiņš)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 2.oktobra vēstulē Nr.15.18-1e/9364 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.aprīļa sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.13 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 7.janvārim.
 

Informatīvie jautājumi

30.§

Par kompetenču sadalījumu attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikuma projektu (COM(2013)576) "PADOMES REGULA par pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas"

VSS-319
____________________________________

(D.Lucaua, A.Antonovs, S.Sleže, A.Pildegovičs, R.Vesere, I.Jaunzeme, S.Voldiņš)

1. Ņemot vērā, ka nav panākta vienošanas starp Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par kompetenču sadalījumu attiecībā uz Komisijas priekšlikuma projektu (COM(2013)576) "PADOMES REGULA par pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas", Ārlietu ministrijai jautājumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzaicināt Radiācijas drošības centra ekspertus piedalīties Ministru kabineta sēdē šī jautājuma izskatīšanā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

S.Voldiņš

Skatīt darba kārtību