Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 7.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 1.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 7.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1945, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003. gada 23.decembra noteikumu Nr. 735 "Noteikumi par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas Aizsardzības ģeogrāfiskās un satelītizlūkošanas aģentūras saprašanās memorandu par sadarbību kartēšanā/ģeodēzijā un ģeogrāfisko materiālu apmaiņu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-1958, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par ministriju valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri nav uzmērīti un ierakstīti zemesgrāmatā   Finanšu ministrija       
1.3.  2013-VSS-1946, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2013-VSS-1941, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku un vietu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2013-VSS-1942, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Kultūras ministrija       
1.6.  2013-VSS-1953, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem"  Labklājības ministrija       
1.7.  2013-VSS-1954, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.8.  2013-VSS-1955, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2014.gadā"   Labklājības ministrija       
1.9.  2013-VSS-1956, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību"  Labklājības ministrija       
1.10.  2013-VSS-1957, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.11.  2013-VSS-1948, Plāna projekts  Plāna projekts "Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016. gadam"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2013-VSS-1949, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2013-VSS-1950, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2013-VSS-1951, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2013-VSS-1952, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers) –Igaunijas robeža (Ainaži) rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2013-VSS-1943, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par kompetento un atbildīgo iestādi, kura nodrošinās kvalificētu un paaugstinātas drošības kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2013-VSS-1944, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2013-VSS-1947, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2013-VSS-1940, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-337
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 144, 899/1272 domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-338
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 144, 64/1272 domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-362
 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-323
 
Noteikumu projekts "Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība"   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2013-VSS-376, Pamatnostādņu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.12.2013) Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2013.-2020.gadam"   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  2013-VSS-378, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.01.2014) Noteikumu projekts "Jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanas un starptautiskā izgatavotāja identifikācijas koda piešķiršanas un iestrādāšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.7.  VSS-315
 
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.8.  VSS-354
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""   Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-355
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Farmācijas nacionālā regulējuma koncepcijā"   Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-493
TA-2922 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""  Tieslietu ministrija  I.Spure (Tieslietu ministrija)  L.Liepiņa M.Plaksnis  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-1894
 
Informācija par Latvijas valsts kapitāla daļu pārvaldības politikas atbilstības vērtēšanu OECD valsts kapitāla daļu pārvaldības vadlīnijām  Ekonomikas ministrija  J.Pūce (Ekonomikas ministrija)  D.Aleksandrova R.Kosmane  Izskatīts VSS 
4.2.    Informatīvo ziņojums "Par jaunajiem digitālajiem risinājumiem administratīvā sloga mazināšanā"    L.Kučinska (Valsts kanceleja)     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1847
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu