Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.44

2013.gada 7.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

 

E.Upīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Stiprais

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā departamenta  direktora vietnieks

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Tiesībsarga biroja pārstāvis

 

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

S.Voldiņš

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante
L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003. gada 23.decembra noteikumu Nr. 735 "Noteikumi par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas Aizsardzības ģeogrāfiskās un satelītizlūkošanas aģentūras saprašanās memorandu par sadarbību kartēšanā/ģeodēzijā un ģeogrāfisko materiālu apmaiņu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1945
____________________________________

(E.Upīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par ministriju valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri nav uzmērīti un ierakstīti zemesgrāmatā"

VSS-1958
____________________________________

(E.Upīte)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Koncepcijas projekts "Par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"

VSS-1946
____________________________________

(E.Upīte)

Iekšlietu ministrijai koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku un vietu"

VSS-1941
____________________________________

(E.Upīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1942
____________________________________

(E.Upīte)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem"

VSS-1953
____________________________________

(E.Upīte)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Pārresoru koordinācijas centru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Komercbanku asociācijas Privāto pensiju fondu komitejas viedokli par noteikumu projektu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

VSS-1954
____________________________________

(L.Medina, I.Alliks, E.Upīte)

Neizsludināt Labklājības ministrijas noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2014.gadā"

VSS-1955
____________________________________

(E.Upīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību"

VSS-1956
____________________________________

(E.Upīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""

VSS-1957
____________________________________

(E.Upīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Plāna projekts "Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016. gadam"

VSS-1948
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

VSS-1949
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1950
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju sasakņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1951
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju sasakņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers) –Igaunijas robeža (Ainaži) rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1952
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju sasakņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par kompetento un atbildīgo iestādi, kura nodrošinās kvalificētu un paaugstinātas drošības kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību"

VSS-1943
____________________________________

(E.Upīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmumu projekta saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai""

VSS-1944
____________________________________

(E.Upīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""

VSS-1947
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība""

VSS-1940
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Valsts kancelejas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 19.novembrim. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

20.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 144, 899/1272 domājamo daļu pārdošanu"

VSS-337
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 11.aprīļa sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.14 2.§).
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 144, 64/1272 domājamo daļu pārdošanu"

VSS-338
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 11.aprīļa sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.14 3.§).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

VSS-362
____________________________________

(E.Martinsons, E.Upīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 18.aprīļa sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.15 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 7.februārim.
 
23.§
Noteikumu projekts "Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība"

VSS-323
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.aprīļa sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.13 12.§).
 
24.§
Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2013.-2020.gadam"

VSS-376
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2013.gada 4.novembra vēstulē Nr.03-05/4341 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 18.aprīļa sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas pamatnostādņu projektu (prot. Nr.15 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 20.decembrim.
 
25.§
Noteikumu projekts "Jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanas un starptautiskā izgatavotāja identifikācijas koda piešķiršanas un iestrādāšanas kārtība"

VSS-378
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2013.gada 6.novembra vēstulē Nr.03-04/400 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 18.aprīļa sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.15 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 31.janvārim.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

VSS-315
____________________________________

(L.Medina, E.Upīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.aprīļa sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.13 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 5.decembrim.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""

VSS-354
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 11.aprīļa sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.14 25.§).
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Farmācijas nacionālā regulējuma koncepcijā"

VSS-355
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 11.aprīļa sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.14 26.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""

VSS-355
TA-2922 ____________________________________

(L.Medina, M.Plaksnis, D.Mūrmane-Umbraško, J.Sārts, M.Lazdovskis, S.Bajāre, I.Aire, I.Alliks, E.Upīte)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Ārlietu ministrija un Labklājības ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Tieslietu ministrijai papildināt anotāciju ar izvērtējumu par noteikumu projektā ietvertā normatīvā regulējuma potenciālajiem tiesvedības riskiem Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kā arī papildināt ar informāciju par potenciālajām izmaksām noteikumu īstenošanai, ja regulējums tiek papildināts ar Ārlietu ministrijas un Labklājības ministrijas iebildumiem, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
 

Informatīvie jautājumi

30.§

Informācija par Latvijas valsts kapitāla daļu pārvaldības politikas atbilstības vērtēšanu OECD valsts kapitāla daļu pārvaldības vadlīnijām

VSS-355
TA-2922 ____________________________________

(J.Pūce, Dž.Innusa, S.Bajāre, D.Lucaua, M.Lazdovskis, A.Antonovs, I.Alliks, E.Stiprais, E.Upīte)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un izteiktos komentārus.
 
31.§
Informatīvo ziņojums "Par jaunajiem digitālajiem risinājumiem administratīvā sloga mazināšanā"

VSS-355
TA-2922 ____________________________________

(S.Znota-Znotiņa, A.Antonovs, M.Lazdovskis, S.Bajāre, E.Upīte)

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas pārstāves sniegto informāciju par to, ka ir izveidota speciāla interneta vietne www.mazinamslogu.gov.lv, kur turpmāk iedzīvotājiem modernākā un ērtākā veidā būs iespēja ziņot par ikdienā novērotām administratīvā sloga izpausmēm, kā arī par to, ka ir izveidota mobilā aplikācija „Futbols”, ar kuras palīdzību būs iespējams novērtēt valsts iestāžu darbu. Aplikācija ietver arī datu bāzi par valsts pārvaldes iestādēm, to atrašanos kartē, darba laikiem, kontaktinformāciju u.c.
 

Slēgtā daļa

32.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-355
TA-2922 ____________________________________

(E.Stiprais, E.Martinsons, E.Upīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:00

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte

Skatīt darba kārtību