Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 21.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte

Rīgā 2013.gada 15.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 21.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu
1.1.  2013-VSS-1960, MK noteikumu projekts  Par Valsts sekretāru 2013.gada 14.novembra sanāksmes protokollēmumu ( prot. Nr.45 37.§) "Noteikumu projekts "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  R.Muciņš (Vesleības ministrija)     
III. Pieteiktie projekti
2.1.  2013-VSS-1999, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
2.2.  2013-VSS-2000, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija       
2.3.  2013-VSS-2005, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Nr.167 "Valdlauči 8", Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, valstij pederošās ¼ domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
2.4.  2013-VSS-2006, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)""  Finanšu ministrija       
2.5.  2013-VSS-2007, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1048 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu""  Finanšu ministrija       
2.6.  2013-VSS-2008, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā muitas iestādes nodrošina Kimberlijas procesa sertifikācijas sistēmas prasību izpildi""  Finanšu ministrija       
2.7.  VSS-2018
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Parādes ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils Universitātes valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
2.8.  2013-VSS-2019, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Parādes ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils Universitātes valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
2.9.  2013-VSS-2020, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
2.10.  2013-VSS-2004, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija       
2.11.  2013-VSS-2014, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas finansiālo nodrošinājumu  Tieslietu ministrija       
2.12.  2013-VSS-2015, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
2.13.  2013-VSS-2016, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita apjoma samazināšanai"  Tieslietu ministrija       
2.14.  2013-VSS-2017, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija       
2.15.  2013-VSS-2011, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija       
2.16.  2013-VSS-2012, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Veselības ministrija       
2.17.  2013-VSS-2013, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums 2011.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
2.18.  2013-VSS-2009, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
2.19.  2013-VSS-2010, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr. 447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
2.20.  2013-VSS-2001, Plāna projekts  Plāna projekts "Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 2014.–2016.gadam"  Zemkopības ministrija       
2.21.  2013-VSS-2002, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1121 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei""  Zemkopības ministrija       
2.22.  2013-VSS-2003, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
IV. Atsaucamie projekti
3.1.  2013-VSS-458, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.12.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
3.2.  2013-VSS-460, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.12.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
3.3.  2013-VSS-461, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.12.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2013-VSS-487, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  A.Leitāne-Šķēle   
4.2.    Īrijas prezidentūras ES Padomē pieredze, sadarbība ar Eiropas Parlamentu    I.Skujiņa  A.Farrell C. O Floinn I.Grava L.Tomase A.Kirwan A.Leitāne-Šķēle   
Skatīt protokolu