Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.46

2013.gada 21.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

 

 

-

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

-

M.Līdumniece

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

A.Biruma

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

I.Āboliņa

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

E.Jurkjāne

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietā - nodaļas vadītājs V.Vesperis

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Par Valsts sekretāru 2013.gada 14.novembra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.45 37.§) "Noteikumu projekts "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

VSS-1960
____________________________________

(R.Muciņš, M.Lazdovskis, I.Gailīte)

Izdarīt grozījumu Valsts sekretāru 2013.gada 14.novembra sanāksmes protokollēmumā (prot. Nr.45 37.§) "Noteikumu projekts "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" un aizstāt skaitli un vārdu "12.decembrim" ar skaitli un vārdu "2.decembrim".
 
2.§
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

VSS-1999
____________________________________

(M.Lazdovskis, M.Līdumniece, I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

VSS-2000
____________________________________

(M.Lazdovskis, M.Līdumniece, I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Nr.167 "Valdlauči 8", Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, valstij piederošās ¼ domājamās daļas pārdošanu"

VSS-2005
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)""

VSS-2006
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1048 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu""

VSS-2007
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā muitas iestādes nodrošina Kimberlijas procesa sertifikācijas sistēmas prasību izpildi""

VSS-2008
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Parādes ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils Universitātes valdījumā"

VSS-2018
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils Universitātes īpašumā"

VSS-2019
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Pamatnostādņu projekts "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam"

VSS-2020
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātņu akadēmijas viedokli par pamatnostādņu projektu.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-2004
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Informatīvais ziņojums par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas finansiālo nodrošinājumu

VSS-2014
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi"

VSS-2015
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Saeimas Juridiskā biroja viedokli par noteikumu projektu.
 
14.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita apjoma samazināšanai"

VSS-2016
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centu, Valsts kontroli, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Saeimas Juridiskā biroja, Valsts Prezidenta kancelejas, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Latvijas Universitātes, Biznesa augstskolas "Turība" un Rīgas Juridiskās augstskolas viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

VSS-2017
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

VSS-2011
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

VSS-2012
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums 2011.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""

VSS-2013
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"

VSS-2009
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr. 447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-2010
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Plāna projekts "Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 2014.–2016.gadam"

VSS-2001
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1121 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei""

VSS-2002
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-2003
____________________________________

(M.Lazdovskis, D.Lucaua, I.Gailīte)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""

VSS-458
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 8.novembra vēstulē Nr. 1-05/5055 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 16.maija sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.19 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 20.decembrim.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

VSS-460
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 8.novembra vēstulē Nr. 1-05/5054 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 16.maija sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.19 16.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 20.decembrim.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem""

VSS-461
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 8.novembra vēstulē Nr. 1-05/5056 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 16.maija sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.19 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 20.decembrim.
 
27.§
Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi"

VSS-487
____________________________________

(D.Lucaua, I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2013.gada 12.novembra vēstulē Nr.532-1-11276 minēto, atzīmēt, ka 2013.gada 16.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (prot.Nr.19 32.§) ir noteikts virzības apturēšanas periods līdz 2014.gada 10.februārim.
 
28.§
Īrijas prezidentūras ES Padomē pieredze, sadarbība ar Eiropas Parlamentu


____________________________________

(I.Skujiņa, C. O Floinn, Ģ.Blumers, A.Farell, J.Sārts, A.Pildegovičs, S.Liepiņa, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību