Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 19.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 13.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 19.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-2107
 
Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2014-VSS-2108, MK sēdes protokollēmuma projekts  "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību jūras piesārņojuma negadījumu izraisīto seku novēršanā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-2116, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 12. jūnija noteikumos Nr.382 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-2117, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par kopīgu interešu projektu attīstību enerģētikā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-2118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vispārīgie būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-2119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ēku būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2014-VSS-2120, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2014-VSS-2121, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2014-VSS-2122, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2014-VSS-2123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2014-VSS-2125, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2014-VSS-2126, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu"  Ekonomikas ministrija       
1.13.  VSS-2127
 
Likumprojekts "Dzīvojamo telpu īres likums"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-2128
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2014-VSS-2129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2014-VSS-2130, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.225 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.17.  2014-VSS-2131, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Rosība", Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai"" (65.saraksts)  Ekonomikas ministrija       
1.18.  2014-VSS-2132, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā" (56.saraksts)   Ekonomikas ministrija       
1.19.  2014-VSS-2133, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzelzceļa būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.20.  2014-VSS-2094, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.21.  2014-VSS-2095, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 26, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.22.  2014-VSS-2096, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma „Dzintariņi”, Zirās, Ziru pagastā, Ventspils novadā, pārdošanu"   Finanšu ministrija       
1.23.  2014-VSS-2097, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pagaidu uzglabāšanas noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.24.  2014-VSS-2098, Likumprojekts  Likumprojekts "Par likuma "Par atlīdzību mantas uzrādītājam muitas noteikumu un nodokļu likumu pārkāpumu gadījumos" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.25.  2014-VSS-2099, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.375 "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.26.  2014-VSS-2100, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.27.  2014-VSS-2113, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlijā noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.28.  2014-VSS-2114, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām"  Iekšlietu ministrija       
1.29.  2014-VSS-2115, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.30.  2014-VSS-2124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes eksaminācijas centrus un citas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.31.  2014-VSS-2109, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007.-2013.gadam līdzfinansēto projektu īstenošanai"   Labklājības ministrija       
1.32.  2014-VSS-2110, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai"  Labklājības ministrija       
1.33.  2014-VSS-2104, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P40 Alūksne-Zaiceva rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.34.  VSS-2105
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bahreinas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.35.  2014-VSS-2106, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par gadījumiem, kad konstatēti pārkāpumi sūdzību par iespējamu vardarbību, ko izdarījušas valsts amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, efektīvā izmeklēšanā"   Tieslietu ministrija       
1.36.  2014-VSS-2101, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem"   Veselības ministrija       
1.37.  2014-VSS-2102, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai"  Veselības ministrija       
1.38.  2014-VSS-2103, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.39.  2014-VSS-2111, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Zemkopības ministrija       
1.40.  2014-VSS-2112, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"   Zemkopības ministrija       
1.41.  VSS-2093
 
Koncepcijas projekts "Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu attīstības koncepcija"  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-666
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 19.02.2014) Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  VSS-484
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2014-VSS-520, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2014) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Lomonosova ielā, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.4.  VSS-522
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu izmaksas"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-556
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.553 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem""   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2014-VSS-465, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  2014-VSS-491, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.8.  2014-VSS-492, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.9.  2014-VSS-1232, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2014) Rīkojuma projekts "Par Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā esošā Odzes ezera, Aiviekstes, Daugavas un zemes zem tiem nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.10.  2014-VSS-1234, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2014) Rīkojuma projekts "Par Sējas novada administratīvajā teritorijā esošā Pabažu ezera un zemes zem tā nodošanu Sējas novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.11.  2014-VSS-1296, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2014) Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā esošo Černostes, Idzipoles, Ismeru-Žogotu, Meirānu, Tiskādu, Salāja, Viraudas, Feimaņu, Kaunatas un Virtūkšņa ezeru un zemes zem tiem nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.12.  2014-VSS-319, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2014) Rīkojuma projekts "Par Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošo valsts nekustamo īpašumu "Dūņezers", "Lilastes ezers", "Lielais Baltezers", "Mazais Baltezers" un "Gauja" nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.13.  2014-VSS-907, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2014) Rīkojuma projekts "Par Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošā Dzirnezera, Garezeru, Gaujas upes un zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas nodošanu Carnikavas novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-497
TA-3545 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 46, Ainažos, Salacgrīvas novadā ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" pamatkapitālā"  Veselības ministrija  Ā.Kasparāns (Veselības ministrija)  R.Osis A.Salmiņš O.Odiņš   Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-2089
 
Par kompetenču sadalījumu attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikuma projektu (COM(2013)740) "PADOMES LĒMUMS par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību"  Ārlietu ministrija  A.Pildegovičs (Ārlietu ministrija)  J.Bērziņš I.Jirgena-Krokforda L.Meņģelsone I.Stepiņa   
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-2161
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      
Skatīt protokolu