Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

50

2013.gada 19.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, departamenta direktors

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Merirands

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

A.Salmiņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora vietniece

I.Stepiņa

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"

VSS-2107
____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Jaunzeme, E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu un noteikt, ka Valsts sekretāru 2013.gada 12.decembra sanāksmē izsludinātajiem projektiem atzinumu sniegšanas termiņš ir 2014.gada 3.janvāris.
 
2.§
Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību jūras piesārņojuma negadījumu izraisīto seku novēršanā

VSS-2108
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai vienošanās projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Valsts vides dienesta viedokli par projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 12. jūnija noteikumos Nr.382 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība""

VSS-2116
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par kopīgu interešu projektu attīstību enerģētikā"

VSS-2117
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Pārresoru koordinācijas centru un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Vispārīgie būvnoteikumi"

VSS-2118
____________________________________

(M.Lazdovskis, A.Salmiņš, E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides konsultatīvā padome sniegs atzinumu par projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Ēku būvnoteikumi"

VSS-2119
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides konsultatīvā padome sniegs atzinumu par projektu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"

VSS-2120
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides konsultatīvā padome sniegs atzinumu par projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"

VSS-2121
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
9.§
Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības būvnoteikumi"

VSS-2122
____________________________________

(I.Aire, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""

VSS-2123
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"

VSS-2125
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu"

VSS-2126
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Dzīvojamo telpu īres likums"

VSS-2127
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""

VSS-2128
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"

VSS-2129
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.225 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-2130
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Rosība", Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai"" (65.saraksts)

VSS-2131
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā" (56.saraksts)

VSS-2132
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Dzelzceļa būvnoteikumi"

VSS-2133
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-2094
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 26, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-2095
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Dzintariņi", Zirās, Ziru pagastā, Ventspils novadā, pārdošanu"

VSS-2096
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Pagaidu uzglabāšanas noteikumi"

VSS-2097
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Par likuma "Par atlīdzību mantas uzrādītājam muitas noteikumu un nodokļu likumu pārkāpumu gadījumos" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-2098
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.375 "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība""

VSS-2099
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Banku, Valsts kontroli un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""

VSS-2100
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlijā noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""

VSS-2113
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām"

VSS-2114
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""

VSS-2115
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes eksaminācijas centrus un citas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību"

VSS-2124
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Profesionālās izglītības biedrības, Pirmskolas izglītības asociācijas un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007.-2013.gadam līdzfinansēto projektu īstenošanai"

VSS-2109
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai"

VSS-2110
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.


 
33.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P40 Alūksne-Zaiceva rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-2104
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bahreinas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

VSS-2105
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par gadījumiem, kad konstatēti pārkāpumi sūdzību par iespējamu vardarbību, ko izdarījušas valsts amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, efektīvā izmeklēšanā"

VSS-2106
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem"

VSS-2101
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai"

VSS-2102
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-2103
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-2111
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"

VSS-2112
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Koncepcijas projekts "Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu attīstības koncepcija"

VSS-2093
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Valsts kancelejai koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 10. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par projektu.
 

Atsaucamie projekti

42.§

Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

VSS-666
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2013. gada 9. decembra vēstulē Nr.1-1-12165 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 13. jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.23 31.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 19.februārim.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""

VSS-484
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 16. maija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.19 3.§).
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Lomonosova ielā, Rīgā, pārdošanu"

VSS-520
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2013.gada 18. decembra vēstulē Nr.12-38/8076 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 30.maija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.21 9.§), un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 31.martam.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu izmaksas"

VSS-522
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 30. maija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.21 11.§).
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.553 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem""

VSS-556
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 30. maija sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.21 15.§).
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

VSS-465
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 16. maija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.19 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 15.janvārim.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

VSS-491
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 16.maija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.19 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 15.janvārim.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-492
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 16.maija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.19 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 15.janvārim.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā esošā Odzes ezera, Aiviekstes, Daugavas un zemes zem tiem nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības valdījumā"

VSS-1232
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 11. decembra vēstulē Nr.15.18-le/12094 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4. jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 112.§), un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.martam.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par Sējas novada administratīvajā teritorijā esošā Pabažu ezera un zemes zem tā nodošanu Sējas novada pašvaldības valdījumā"

VSS-1234
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 11. decembra vēstulē Nr.15.18-le/12094 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 113.§), un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.martam.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā esošo Černostes, Idzipoles, Ismeru-Žogotu, Meirānu, Tiskādu, Salāja, Viraudas, Feimaņu, Kaunatas un Virtūkšņa ezeru un zemes zem tiem nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā"

VSS-1296
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 11. decembrī vēstulē Nr.15.18-le/12094 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 11. jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.27 86.§), un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.martam.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošo valsts nekustamo īpašumu "Dūņezers", "Lilastes ezers", "Lielais Baltezers", "Mazais Baltezers" un "Gauja" nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā"

VSS-319
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 11. decembrī vēstulē Nr.15.18-le/12094 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.aprīļa sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.13 17.§), un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.martam.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošā Dzirnezera, Garezeru, Gaujas upes un zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas nodošanu Carnikavas novada pašvaldības valdījumā"

VSS-907
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 11. decembra vēstulē Nr.15.18-le/12094 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 20. jūnija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.24 188.§), un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.martam.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

55.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 46, Ainažos, Salacgrīvas novadā ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" pamatkapitālā"

VSS-907
TA-3545 ____________________________________

(R.Osis, L.Medina, M.Lazdovskis, R.Muciņš, A.Antonovs, S.Bajāre, E.Dreimane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Veselības ministrijas valsts sekretāram kopīgi ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru un Finanšu ministrijas valsts sekretāru izvērtēt rīkojuma projekta pieņemšanas juridiskos aspektus un Veselības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par projekta turpmāko virzību.
 

Informatīvie jautājumi

56.§

Par kompetenču sadalījumu attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikuma projektu (COM(2013)740) "PADOMES LĒMUMS par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību"

VSS-907
TA-3545 ____________________________________

(J.Bērziņš, L.Kučinska, I.Jaunzeme, A.Antonovs, A.Pildegovičs, I.Stepiņa, E.Dreimane)

1. Noteikt, ka Valsts kanceleja veic Eiropas Komisijas priekšlikuma (COM(2013)740) "PADOMES LĒMUMS par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību" koordinējošo tehniskā atbalsta funkciju, ja Valsts kancelejai šim mērķim tiek piešķirti atbilstošie resursi, savukārt Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Ekonomikas ministrija ir līdzatbildīgās un nodrošina nostāju saturisko sagatavošanu.
2. Ārlietu ministrijai organizēt tikšanos ar Valsts kanceleju, Labklājības ministriju un Ekonomikas ministriju, lai precīzi vienotos par šī protokollēmuma 1.punkta īstenošanu.
3. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju virzīt jautājuma izskatīšanu (t.sk., papildu resursu pieprasījumu) izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Slēgtā daļa

57.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-907
TA-3545 ____________________________________

(A.Pildegovičs, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību