Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 9.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 3.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 9.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-8
 
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās memorandā par Baltijas jūras spēku eskadras organizēšanu, vadīšanu, finansēšanu un pārvaldīšanu"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2014-VSS-9, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu aizsargjoslām, to platumu un tajās nosakāmajiem ierobežojumiem"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-10, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu mākslīgo salu, būvju un iekārtu būvniecībai, ierīkošanai un ekspluatācijai atļaujas vai licences laukuma jūrā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-23, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektroenerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-3, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā""  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-17, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Valsts policijas attīstības koncepcija"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2014-VSS-18, Plāna projekts  Plāna projekts "Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2014. – 2016.gadam"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2014-VSS-19, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2014-VSS-11, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2014.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2014-VSS-12, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2014-VSS-24, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2014-VSS-4, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru"  Labklājības ministrija       
1.13.  2014-VSS-5, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija       
1.14.  2014-VSS-6, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""  Labklājības ministrija       
1.15.  2014-VSS-20, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-21, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-22, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2014-VSS-13, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""  Veselības ministrija       
1.19.  2014-VSS-7, Likumprojekts  Likumprojekts "Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2014-VSS-14, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.818 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību""   Zemkopības ministrija       
1.21.  2014-VSS-15, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2014-VSS-16, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.352 "Noteikumi par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežkontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2014-VSS-1, Likumprojekts  Likumprojekts "Valsts dienesta likums"  Valsts kanceleja       
1.24.  VSS-2
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu"  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-199, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 28.02.2014) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-1248
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.marta rīkojumā Nr.134 "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1249
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.novembra rīkojumā Nr.692 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1250
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.janvāra rīkojumā Nr.18 "Par meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1251
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.402 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1252
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.543 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1253
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.544 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1254
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.660 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-1255
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-1256
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 23.novembra rīkojumā Nr.613 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.11.  VSS-1257
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra rīkojumā Nr.3 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.12.  VSS-1258
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 22.februāra rīkojumā Nr.85 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.13.  VSS-1259
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.151 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.14.  VSS-1260
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.187 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.15.  VSS-1261
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 9.maija rīkojumā Nr.211 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.16.  VSS-1262
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija rīkojumā Nr.343 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.17.  VSS-1263
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.357 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.18.  VSS-1265
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.augusta rīkojumā Nr.507 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.19.  VSS-1266
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.marta rīkojumā Nr.204 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.20.  VSS-1267
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.376 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.21.  VSS-27
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.22.  VSS-1759
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.23.  2014-VSS-415, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2014) Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.24.  2014-VSS-1107, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 27.06.2014) Noteikumu projekts "Darbības emisijas reģistrā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.25.  VSS-1487
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.26.  VSS-1496
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.898 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā" nolikums""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1725
TA-3674 
Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"  Veselības ministrija  S.Līviņa (Veselības ministrija)  I.Šure P.Liniņš I.Birzniece A.Kalniņš J.Feldmane E.Hartmane L.Duntava P.Leiškalns  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     
4.2.    Dažādi jautājumi         
Skatīt protokolu