Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.1

2014.gada 9.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, departamenta direktors 

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

E.Jurkjāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts

P.Leiškalns

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta
vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās memorandā par Baltijas jūras spēku eskadras organizēšanu, vadīšanu, finansēšanu un pārvaldīšanu"

VSS-8
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.


 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu aizsargjoslām, to platumu un tajās nosakāmajiem ierobežojumiem"

VSS-9
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu mākslīgo salu, būvju un iekārtu būvniecībai, ierīkošanai un ekspluatācijai atļaujas vai licences laukuma jūrā"

VSS-10
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"

VSS-23
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka SIA Enefit Power & Heat Valka sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā""

VSS-3
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
6.§
Koncepcijas projekts "Valsts policijas attīstības koncepcija"

VSS-17
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Plāna projekts "Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2014. – 2016.gadam"

VSS-18
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Iekšlietu ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta un Satversmes aizsardzības biroja viedokli par plāna projektu.

 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"

VSS-19
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2014.gadā"

VSS-11
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Studentu apvienības un Rektoru padomes viedokli par noteikumu projektu.

 
10.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajai vidusskolai"

VSS-12
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

VSS-24
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru"

VSS-4
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

VSS-5
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par likumprojektu.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""

VSS-6
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-20
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-21
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-22
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""

VSS-13
____________________________________

(G.Puķītis, E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Biedrība Veselības projekti Latvijai un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija sniegs atzinumus par noteikumu projektu.


 
19.§
Likumprojekts "Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums"

VSS-7
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.818 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību""

VSS-14
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm"

VSS-15
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.352 "Noteikumi par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežkontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās""

VSS-16
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Valsts dienesta likums"

VSS-1
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Valsts kancelejai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 6. februārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Valsts kancelejai nākamajā valsts sekretāru sanāksmē sniegt prezentāciju par izsludināto likumprojektu.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu"

VSS-2
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2014. gada 23. janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse un Konkurences padome sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 

Atsaucamie projekti

25.§

Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2013. gada 20. decembra vēstulē Nr.423-1-12739 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 28.februārim.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.marta rīkojumā Nr.134 "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1248
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 13.§).
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.novembra rīkojumā Nr.692 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1249
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 14.§).
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.janvāra rīkojumā Nr.18 "Par meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma pārdošanu""

VSS-1250
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 15.§).
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.402 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""

VSS-1251
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 16.§).
 
30.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.543 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1252
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 17.§).
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.544 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1253
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 18.§).
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.660 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1254
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 19.§).
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1255
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 20.§).
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 23.novembra rīkojumā Nr.613 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1256
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 21.§).
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra rīkojumā Nr.3 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1257
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 22.§).
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 22.februāra rīkojumā Nr.85 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1258
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 23.§).
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.151 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1259
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 24.§).
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.187 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1260
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 25.§).
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 9.maija rīkojumā Nr.211 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1261
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 26.§).
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija rīkojumā Nr.343 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1262
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 27.§).
 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.357 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1263
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 28.§).
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.augusta rīkojumā Nr.507 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1265
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 30.§).
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.marta rīkojumā Nr.204 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1266
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 31.§).
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.376 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1267
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014. gada 2. janvāra vēstulē Nr.413-1-31 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 4.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.26 32.§).
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""

VSS-27
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2013. gada 14. decembra vēstulē Nr.10-01/5029 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 10.janvāra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.1 20.§).

 
46.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

VSS-1759
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.septembra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.37 15.§).
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"

VSS-415
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 18. decembra vēstulē Nr.19-17e/12366 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.aprīļa sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.16 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.martam.
 
48.§
Noteikumu projekts "Darbības emisijas reģistrā"

VSS-1107
____________________________________

(A.Antonovs, E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 13. decembra vēstulē Nr.18-1e/12136 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 27.jūnija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.25 74.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 27.jūnijam.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu""

VSS-1487
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 25.jūlija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.29 69.§).
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.898 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā" nolikums""

VSS-1496
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 25.jūlija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.29 76.§).
 

Izskatāmie tiesību akti

51.§

Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"

VSS-1496
TA-3674 ____________________________________

(I.Birzniece, P.Leiškalns, R.Muciņš, J.Spiridonovs, L.Duntava, D.Lucaua, G.Puķītis, P.Vilks, S.Snīķere, P.Liniņš, A.Kalniņš, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta 1. panta redakciju ar Ekonomikas ministriju;
2.2. ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra komentāru, svītrot likumprojekta 2.pantā ietvertā 10. panta pirmās daļas 3. apakšpunktu;
2.3. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Veselības ministrijai nākamā perioda Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna projektā paredzēt pasākumu veikt grozījumus normatīvajos aktos, norādot veselības brīdinājumus uz alkoholisko dzērienu etiķetēm;
2.4. organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas, Zemkopības ministrijas, kultūras nozares arodbiedrību, Latvijas Alus Darītāju savienības, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas un, ja nepieciešams, arī ar citiem nozaru pārstāvjiem, lai izdiskutētu un vienotos par likumprojekta 2. pantā ietvertā 10. panta un 3. pantā ietvertā 11. panta normatīvo regulējumu;
2.5. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

52.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-1496
TA-3674 ____________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 
53.§
Dažādi jautājumi

VSS-1496
TA-3674 ____________________________________

(G.Puķītis, I.Jaunzeme, E.Dreimane)

Ministrijām līdz 2014. gada 14. janvārim nodrošināt Ministru kabineta kārtības ruļļa 30.punkta izpildi un iesniegt Valsts kancelejā sistēmā DAUKS informāciju par iestādes darbības prioritātēm, svarīgākajiem veicamajiem uzdevumiem, uzsāktajām būtiskākajām reformām, kā arī par aktuālajām problēmām.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību