Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 30.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 24.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 30.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-102, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojuma Nr.675 "Par nekustamā īpašuma iegādi Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vajadzībām Itālijas Republikā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2014-VSS-103, Plāna projekts  Plāna projekts "Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2014. gadam"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2014-VSS-91, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par fiskālo risku vispārējo vadību un par fiskālās nodrošinājuma rezerves apjoma noteikšanas metodoloģiju"   Finanšu ministrija       
1.4.  2014-VSS-92, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts parāda apkalpošanas izlīdzināto izdevumu aprēķināšanas metodoloģiju"  Finanšu ministrija       
1.5.  2014-VSS-100, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.532 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2014-VSS-96, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Dagdas novadā, nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.7.  2014-VSS-97, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2014-VSS-98, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V1002" Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2014-VSS-99, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2014-VSS-95, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par tiesisko regulējumu attiecībā uz atbildību par nacionālā vai etniskā naida izraisīšanu, aicinājumu likvidēt valstisko neatkarību vai graut teritoriālo vienotību un valsts simbolu zaimošanu"  Tieslietu ministrija       
1.11.  2014-VSS-90, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ieviešanu"  Veselības ministrija       
1.12.  2014-VSS-93, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.101 "Latvijas vides aizsardzības fonda padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2014-VSS-94, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nedzīvojamo telpu Kr.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2014-VSS-101, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-1197, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 28.02.2014) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" likvidāciju"   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.2.  2014-VSS-1199, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 28.02.2014) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Vaļņu ielā 30, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Autotransporta direkcija" pamatkapitālā"   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.3.  VSS-206
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2014) Koncepcijas projekts "Koncepcija par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas uzlabošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-685
 
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Centralizēts elektronisks pieteikums iestādei" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1444
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2014) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.6.  VSS-573
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.06.2014) Likumprojekts "Grozījumi "Biedrību un nodibinājumu likumā""  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1668
TA-119 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.novembra rīkojumā Nr.667 "Par valsts dzīvojamo māju sagatavošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  M.Auders D.Ivanova J.Upeniece  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1729
TA-118 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.544 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  M.Auders D.Ivanova J.Upeniece  Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-173
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu