Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.4

2014.gada 30.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietā - vēstnieks, direkcijas vadītājs

M.Selga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

A.Ozols

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

 

I.Jurča

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs

V.Vesperis

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta
vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojuma Nr.675 "Par nekustamā īpašuma iegādi Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vajadzībām Itālijas Republikā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-102
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Plāna projekts "Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2014. gadam"

VSS-103
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ārlietu ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas platforma attīstības sadarbības viedokli par plāna projektu.


 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par fiskālo risku vispārējo vadību un par fiskālās nodrošinājuma rezerves apjoma noteikšanas metodoloģiju"

VSS-91
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts parāda apkalpošanas izlīdzināto izdevumu aprēķināšanas metodoloģiju"

VSS-92
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.532 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība""

VSS-100
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Dagdas novadā, nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-96
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-97
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V1002" Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"

VSS-98
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""

VSS-99
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesisko regulējumu attiecībā uz atbildību par nacionālā vai etniskā naida izraisīšanu, aicinājumu likvidēt valstisko neatkarību vai graut teritoriālo vienotību un valsts simbolu zaimošanu"

VSS-95
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ieviešanu"

VSS-90
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.101 "Latvijas vides aizsardzības fonda padomes nolikums""

VSS-93
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 10.februārim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nedzīvojamo telpu Kr.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"

VSS-94
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda""

VSS-101
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

15.§

Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" likvidāciju"

VSS-1197
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2014. gada 29. janvāra vēstulē Nr.03-04/460 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 29.novembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.48 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 28.februārim.

 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Vaļņu ielā 30, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Autotransporta direkcija" pamatkapitālā"

VSS-1199
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2014. gada 29. janvāra vēstulē Nr.03-04/460 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 29.novembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.48 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 28.februārim.

 
17.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas uzlabošanu"

VSS-206
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014. gada 17. janvāra vēstulē Nr.13.18-1e/465 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 7.marta sanāksmē izsludināto koncepcijas projektu (prot. Nr.9 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.jūlijam.


 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Centralizēts elektronisks pieteikums iestādei" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"

VSS-685
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 5.jūlija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.27 21.§).


 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"

VSS-1444
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014. gada 30. janvāra vēstulē Nr.2.18-le/810 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 29.decembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. 51 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.augustam.

 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi "Biedrību un nodibinājumu likumā""

VSS-573
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Valsts kancelejas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 6.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.22 57.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 30.jūnijam.


 

Izskatāmie tiesību akti

21.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.novembra rīkojumā Nr.667 "Par valsts dzīvojamo māju sagatavošanu privatizācijai""

VSS-573
TA-119 ____________________________________

(M.Auders, J. Upeniece, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt anotāciju ar turpmākās rīcības variantiem ar rīkojuma projektā iekļauto ēku (būvi) un rīcības variantu saskaņošanai sasaukt starpinstitūciju sanāksmi ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;
2.2. rīkojuma projektu un saskaņoto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.544 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-573
TA-118 ____________________________________

(M.Auders, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt anotāciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumus, un precizēto anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.2. rīkojuma projektu un saskaņoto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Slēgtā daļa

23.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

 ____________________________________

(M.Selga, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:20

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību