Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 17.aprīļa darba kārtība (Informējam, ka š.g. 17.aprīlī valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana).

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 11.aprīlī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 17.aprīlīplkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-361, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2014-VSS-362, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra noteikumos Nr.916 "Noteikumi par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-363, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-364, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-365, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Jēkabpils šoseja 1”, Varakļānos, Varakļānu novadā, nodošanu Varakļānu novada domei"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-366, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2014-VSS-367, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Izmēģinātāju ielā 1B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizācijas izbeigšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2014-VSS-344, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.374 "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai""  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-345, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2014-VSS-346, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem""  Finanšu ministrija       
1.11.  2014-VSS-347, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""   Finanšu ministrija       
1.12.  2014-VSS-348, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  Finanšu ministrija       
1.13.  2014-VSS-349, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"  Finanšu ministrija       
1.14.  2014-VSS-350, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2014-VSS-351, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  VSS-352
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-353
 
Likumprojekts "Par Latvijas Universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2014-VSS-370, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Valsts kultūrkapitāla fonda finansēšanas modeļa koncepcija"  Kultūras ministrija       
1.19.  2014-VSS-368, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pensijas apmēra pārskatīšanu"  Labklājības ministrija       
1.20.  2014-VSS-369, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2015.gadā"  Labklājības ministrija       
1.21.  2014-VSS-354, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.537 "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2014-VSS-355, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība"""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2014-VSS-356, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils-Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2014-VSS-372, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Gaujas iela A" Ādaži, Ādažu novads, nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2014-VSS-371, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.229 "Uztura padomes nolikums""  Veselības ministrija       
1.26.  2014-VSS-376, Programmas projekts  Programmas projekts "Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2014-VSS-377, Programmas projekts  Programmas projekts "Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2014-VSS-357, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai""   Zemkopības ministrija       
1.29.  2014-VSS-358, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.30.  2014-VSS-359, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2014-VSS-360, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2014-VSS-373, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.33.  2014-VSS-375, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2014-VSS-374, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-199, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.05.2014) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-292
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2014) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Ivanovas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  2014-VSS-1767, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2014-VSS-1880, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2014) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.5.  2014-VSS-1881, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2014) Likumprojekts "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.6.  2014-VSS-1882, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2014) Likumprojekts "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.7.  2014-VSS-1806, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2014) Noteikumu projekts "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.8.  2014-VSS-1281, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs 50720030181" Lizuma pagastā, Gulbenes novadā daļas iznomāšanu"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
Skatīt protokolu