Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.15

2014.gada 17.aprīļī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

 

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām""

VSS-361
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra noteikumos Nr.916 "Noteikumi par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas""

VSS-362
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""

VSS-363
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-364
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Jēkabpils šoseja 1”, Varakļānos, Varakļānu novadā, nodošanu Varakļānu novada domei"

VSS-365
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-366
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Izmēģinātāju ielā 1B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizācijas izbeigšanu"

VSS-367
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.374 "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai""

VSS-344
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-345
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem""

VSS-346
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""

VSS-347
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2012.gada 11.oktobra protokola Nr.41 34.§ 3.punktu, projektu pirms tā iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

VSS-348
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"

VSS-349
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija un biedrība "Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija" sniegs atzinumu par likumprojektu.

 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem"

VSS-350
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

VSS-351
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-352
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Par Latvijas Universitātes Satversmes grozījumiem"

VSS-353
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Koncepcijas projekts "Valsts kultūrkapitāla fonda finansēšanas modeļa koncepcija"

VSS-370
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pensijas apmēra pārskatīšanu"

VSS-368
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2015.gadā"

VSS-369
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.537 "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai""

VSS-354
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība"""

VSS-355
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils-Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-356
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Gaujas iela A" Ādaži, Ādažu novads, nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-372
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.229 "Uztura padomes nolikums""

VSS-371
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Programmas projekts "Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam"

VSS-376
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Programmas projekts "Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam"

VSS-377
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai""

VSS-357
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-358
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

VSS-359
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""

VSS-360
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi"

VSS-373
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām""

VSS-375
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 8.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus""

VSS-374
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Valsts kancelejas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 28.aprīlim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

35.§

Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 9.aprīļa vēstulē Nr.423-1-5468 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 30.maijam.
 
36.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Ivanovas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"

VSS-292
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 7.aprīļa vēstulē Nr.511-8-5351 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 28.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.12 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

VSS-1767
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada vēstulē Nr.521-1-6073 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.septembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.37 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.jūnijam.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

VSS-1880
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 9.aprīļa vēstulē Nr.421-1-5523 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 17.oktobra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.41 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.jūnijam.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

VSS-1881
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 9.aprīļa vēstulē Nr.421-1-5523 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 17.oktobra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.41 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.jūnijam.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"

VSS-1882
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 9.aprīļa vēstulē Nr.421-1-5523 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 17.oktobra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.41 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.jūnijam.
 
41.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"

VSS-1806
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 7.aprīļa vēstulē Nr.01-05/1573 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 3.oktobra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.39 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.augustam.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs 50720030181" Lizuma pagastā, Gulbenes novadā daļas iznomāšanu"

VSS-1281
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2014.gada 16.aprīļa vēstulē Nr.3.3-1e/1389/2014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 11.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.27 88.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 30.jūnijam.


 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību