Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 15.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 9.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 15.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-431, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība""   Ārlietu ministrija       
1.2.  2014-VSS-432, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai nepieciešamo papildu finansējumu"  Iekšlietu ministrija       
1.3.  2014-VSS-433, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/40/ES (2013.gada 12.augusts) par uzbrukumiem informācijas sistēmām, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI, paredzētā kontaktpunkta noteikšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2014-VSS-434, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2014-VSS-435, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2014-VSS-424, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"  Kultūras ministrija       
1.7.  2014-VSS-440, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai –nodibinājumam "Kokneses fonds""   Kultūras ministrija       
1.8.  2014-VSS-427, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2014-VSS-428, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2014-VSS-436, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.11.  2014-VSS-437, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.971 "Valsts zemes dienesta nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.12.  2014-VSS-438, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.992 "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Tieslietu ministrija       
1.13.  VSS-439
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"   Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2014-VSS-441, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai"   Veselības ministrija       
1.15.  2014-VSS-443, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2014-VSS-425, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2014-VSS-426, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2014-VSS-429, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2014-VSS-430, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2014-VSS-442, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-1992, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  2014-VSS-1994, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.3.  2014-VSS-1995, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.4.  VSS-1815
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2014-VSS-2019, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.08.2014) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils Universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.6.  2014-VSS-1832, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2014.–2018.gadam"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  VSS-1818
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai atļaujas vai licences laukumā jūrā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1744
TA-886 
Noteikumu projekts "Valsts budžeta finansējuma piešķiršanas un izlietojuma uzraudzības kārtība privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija (D.Gulbe)  L.Jevčuka Ž.Zvaigzne L.Kristapsone  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu