Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.18

2014.gada 15.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktores vietā - Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izildītāja 

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Pole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - administrācijas vadītāja

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas galvenais speciālists

A. Strīķeris

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece R.Osvalde
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība""

VSS-431
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Saeimas Kancelejas un Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu. 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai nepieciešamo papildu finansējumu"

VSS-432
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/40/ES (2013.gada 12.augusts) par uzbrukumiem informācijas sistēmām, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI, paredzētā kontaktpunkta noteikšanu"

VSS-433
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

VSS-434
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"

VSS-435
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"

VSS-424
____________________________________

(R.Kronbergs, U.Lielpēters, L.Medina, I.Gailīte)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai –nodibinājumam "Kokneses fonds""

VSS-440
____________________________________

(R.Kronbergs, U.Lielpēters, L.Medina, I.Gailīte)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

VSS-427
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""

VSS-428
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Pamatnostādņu projekts "Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"

VSS-436
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai pamatnostādņu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.971 "Valsts zemes dienesta nolikums""

VSS-437
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.992 "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-438
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"

VSS-439
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai"

VSS-441
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"

VSS-443
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""

VSS-425
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 26.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

VSS-426
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 26.maijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""

VSS-429
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""

VSS-430
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai"

VSS-442
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai""

VSS-1992
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2014.gada 30.aprīļa vēstulē Nr.MV-N/1071 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 14.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.45 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.augustam.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

VSS-1994
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2014.gada 30.aprīļa vēstulē Nr.MV-N/1071 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 14.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.45 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.augustam.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""

VSS-1995
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2014.gada 30.aprīļa vēstulē Nr.MV-N/1071 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 14.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.45 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.augustam.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-1815
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 3.oktobra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.39 4.§).


 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils Universitātes īpašumā"

VSS-2019
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 7.maija vēstulē Nr.01-05/1994 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 21.novembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.46 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 29.augustam.


 
26.§
Pamatnostādņu projekts "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2014.–2018.gadam"

VSS-1832
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 10.oktobra sanāksmē izsludināto pamatnostādņu projektu (prot. Nr.40 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 15.jūnijam.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai atļaujas vai licences laukumā jūrā"

VSS-1818
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 3.oktobra sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.39 24.§).


 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

28.§

Noteikumu projekts "Valsts budžeta finansējuma piešķiršanas un izlietojuma uzraudzības kārtība privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai"

TA-886 ____________________________________

(D.Gulbe, B.Bāne, E.Turka, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt noteikumu projektu, tajā iekļaujot Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumu Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība pielietošanu, slēdzot līdzdarbības līgumus" tekstu.
3. Finanšu ministrijai precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktores vietā -

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību