Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 29.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 23.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 29.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-485, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2014-VSS-486, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-487, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-488, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-469, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu""  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-470, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.105 "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni""  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-471, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-481, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma Nr.28 10.§ 3.punkta izpildi"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2014-VSS-472, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.297 "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2014-VSS-475, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija       
1.11.  2014-VSS-476, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.271 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus""  Labklājības ministrija       
1.12.  VSS-477
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumos Nr.233 "Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2014-VSS-483, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.14.  VSS-484
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta noteikumos Nr.657 "Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2014-VSS-478, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr. 609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu""   Tieslietu ministrija       
1.16.  2014-VSS-479, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2015.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.17.  VSS-480
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2014-VSS-473, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2014-VSS-474, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Amatas novada administratīvajā teritorijā esošā Āraišu ezera un zemes zem tā nodošanu Amatas novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2014-VSS-482, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1891
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-2018
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Parādes ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils Universitātes valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1896
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1907
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.185 "Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-206
TA-1002 
Instrukcijas projekts "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  (L.Medina) Tieslietu ministrija  D.Aleksandrova B.Kņigins L.Barbare E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-904
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      
Skatīt protokolu