Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.20

2014.gada 29.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

 

 

S.Līce

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - administrācijas direktors

P.Vaivars

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā -

nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

K.Zonberga

P.Vilks
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""

VSS-485
____________________________________

(S.Līce)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""

VSS-486
____________________________________

(S.Līce)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

VSS-487
____________________________________

(S.Līce)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

VSS-488
____________________________________

(S.Līce)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu""

VSS-469
____________________________________

(S.Līce)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.105 "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni""

VSS-470
____________________________________

(S.Līce)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju.
Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-471
____________________________________

(S.Līce)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma Nr.28 10.§ 3.punkta izpildi"

VSS-481
____________________________________

(S.Līce)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.297 "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums""

VSS-472
____________________________________

(S.Līce)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

VSS-475
____________________________________

(S.Līce)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.271 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus""

VSS-476
____________________________________

(S.Līce)

1.Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2.Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumos Nr.233 "Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām""

VSS-477
____________________________________

(R.Kronbergs, S.Mertena, I.Alliks, S.Līce)

1.Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2.Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība"

VSS-483
____________________________________

(S.Līce)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta noteikumos Nr.657 "Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība""

VSS-484
____________________________________

(S.Līce)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr. 609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu""

VSS-478
____________________________________

(S.Līce)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu advokātu padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2015.gadam"

VSS-479
____________________________________

(S.Līce)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

VSS-480
____________________________________

(S.Līce)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Augstākā tiesas un Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi"

VSS-473
____________________________________

(S.Līce)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Amatas novada administratīvajā teritorijā esošā Āraišu ezera un zemes zem tā nodošanu Amatas novada pašvaldības valdījumā"

VSS-474
____________________________________

(S.Līce)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-482
____________________________________

(S.Līce)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""

VSS-1891
____________________________________

(S.Līce)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 24.oktobra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 4.§).
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Parādes ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils Universitātes valdījumā"

VSS-2018
____________________________________

(S.Līce)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 20.maija vēstulē Nr.01-05/2219 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 21.novembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.46 8.§).
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā""

VSS-1896
____________________________________

(S.Līce)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 24.oktobra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 10.§).
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.185 "Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība""

VSS-1907
____________________________________

(S.Līce)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 24.oktobra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 12.§).


 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

25.§

Instrukcijas projekts "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība"

TA-1002 ____________________________________

(S.Mertena, R.Kronbergs, E.Šimiņa-Neverovska, I.Alliks, S.Līce)

1. Atbalstīt iesniegto instrukcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai instrukcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, ka, pēc instrukcijas projekta pieņemšanas Ministru kabinetā, arī turpmāk tiks nodrošināts līdzsvarots tulkojumu sadalījums saskaņā ar katrai iestādei piešķirto tulkojumu kvotu, kas ir apstiprināta Vecāko amatpersonu sanāksmē Eiropas Savienības jautājumos.
 

Slēgtā daļa

26.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

TA-1002 ____________________________________

(P.Vaivars, S.Liepiņa, G.Puķītis, S.Līce)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece
S.Līce

Skatīt darba kārtību