Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 19.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja
I.Gailīte
Rīgā 2014.gada 13.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 19.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-556, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-550, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Darbnīcu ielā 3, Gaujā, Inčukalna novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-551, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.3 un Nr.5, "Acones stacija", Ulbrokā, Stopiņu novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-572, Plāna projekts  Plāna projekts "Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2014.-2015.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-567, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-568, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kalēju ielā 44, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-569, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā un Satiksmes ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma "A6", Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-570, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-573, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par iespēju Latvijas Republikā reģistrētām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) iesniegt iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai elektroniski"  Finanšu ministrija       
1.10.  2014-VSS-558, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  VSS-574
 
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitāla daļu turētāju sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Sporta centrs "Mežaparks"""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2014-VSS-559, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.13.  2014-VSS-560, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu  Kultūras ministrija       
1.14.  2014-VSS-561, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.15.  2014-VSS-562, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.16.  2014-VSS-563, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.17.  2014-VSS-564, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.18.  2014-VSS-565, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.19.  2014-VSS-557, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2014-VSS-555, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra noteikumos Nr. 847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija       
1.21.  2014-VSS-566, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda līdzfinansēto projektu īstenošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2014-VSS-552, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Apakšgrāvja ielā 4, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2014-VSS-553, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2014-VSS-554, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.519 "Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2014-VSS-571, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darbu izpildes novērtēšanu""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-285
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums""   Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2014-VSS-199, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 08.08.2014) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2014-VSS-1767, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2014) Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2014-VSS-73, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.11.2014) Likumprojekts "Slīteres nacionālā parka likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.5.  2014-VSS-15, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 09.09.2014) Noteikumu projekts "Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-2079
TA-245 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Valku pagrabs", Valdgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu