Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.23

2014.gada 19.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietā - nodaļas vadītāja

E.Moora-Sīpola

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

E.Priedīte-Kancēviča

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

S.Dumbrovska

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas galvenā speciāliste

 

L.Ķikute

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Tiesībsarga biroja pārstāvis

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās"

VSS-556
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Darbnīcu ielā 3, Gaujā, Inčukalna novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-550
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.3 un Nr.5, "Acones stacija", Ulbrokā, Stopiņu novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-551
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Plāna projekts "Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2014.-2015.gadam"

VSS-572
____________________________________

(S.Dumbrovska, E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Ārvalstu investoru padomes Latvijā viedokli par plāna projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Zemnieku saeima" sniegs atzinumu par plāna projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""

VSS-567
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kalēju ielā 44, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"

VSS-568
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā un Satiksmes ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma "A6", Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-569
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""

VSS-570
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par iespēju Latvijas Republikā reģistrētām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) iesniegt iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai elektroniski"

VSS-573
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""

VSS-558
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitāla daļu turētāju sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Sporta centrs "Mežaparks"""

VSS-574
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"

VSS-559
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu

VSS-560
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"

VSS-561
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"

VSS-562
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"

VSS-563
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"

VSS-564
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"

VSS-565
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

VSS-557
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra noteikumos Nr. 847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

VSS-555
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda līdzfinansēto projektu īstenošanai"

VSS-566
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.


 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Apakšgrāvja ielā 4, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-552
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""

VSS-553
____________________________________

(R.Kronbergs, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 2.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.519 "Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija""

VSS-554
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darbu izpildes novērtēšanu""

VSS-571
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

26.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums""

VSS-285
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 27.marta sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.12 1.§).


 
27.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 6.jūnija vēstulē Nr.442-1-8636 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 8.augustam.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

VSS-1767
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 5.jūnija vēstulē Nr.521-1-8600 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.septembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.37 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.septembrim.


 
29.§
Likumprojekts "Slīteres nacionālā parka likums"

VSS-73
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 11.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/5630 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 23.janvāra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.3 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 30.novembrim.


 
30.§
Noteikumu projekts "Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm"

VSS-15
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2014.gada 6.jūnija vēstulē Nr.5-2e/1867/2014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 9.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.1 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 9.septembrim.


 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

31.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Valku pagrabs", Valdgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-245 ____________________________________

(K.Lore, L.Medina, M.Lazdovskis, B.Bāne, E.Dreimane)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. apkopot informāciju par valsts īpašumu objektu skaitu, kurus nevar nodot privatizācijai, jo nekustamā īpašuma sastāvā esošie objekti nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
2.2. kopīgi ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju vienoties par situācijas risinājumu un iesniegt jautājuma izskatīšanu Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:20

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību