Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 26.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 20.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 26.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-575, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumos Nr.1317 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-577, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Grīzupes ielā 32, Liepājā, valstij pederošās 1/6 domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2014-VSS-578, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Muitas noliktavu darbības noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.4.  2014-VSS-580, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gadam atbildīgajām iestādēm"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  VSS-582
 
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2014-VSS-590, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2014-VSS-591, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2014-VSS-592, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  VSS-593
 
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles Profesionālās vidusskolas bilancē esošo pamatlīdzekļu nodošanu Viesītes novada pašvaldībai"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2014-VSS-581, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.jūnija rīkojumā Nr.435 "Par programmu "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007. – 2013.gadam"""  Kultūras ministrija       
1.11.  2014-VSS-588, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums programmā "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007. – 2013.gadam""  Kultūras ministrija       
1.12.  2014-VSS-576, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstībai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2014-VSS-579, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Nīcas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2014-VSS-587, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2014-VSS-583, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Priežu ielā 1, Ceplīšos, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nodošanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija       
1.16.  2014-VSS-584, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.17.  2014-VSS-585, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2014.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija       
1.18.  VSS-586
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta (Seed Money Facility) projektiem "Integrēta veselības aprūpe gados veciem cilvēkiem Baltijas jūras reģionā (INTEGBALT)" un "Dzīvesveida izmaiņu vadība mazturīgās ģimenēs, kurās dzīvo jaunieši, pielietojot personalizētās IT konsultācijas (MyLifeChange)""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2014-VSS-589, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” īstenošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-23, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2014) Noteikumu projekts "Elektroenerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2014-VSS-1880, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.07.2014) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2014-VSS-1881, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.07.2014) Likumprojekts "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2014-VSS-1882, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.07.2014) Likumprojekts "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.5.  2014-VSS-2007, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1048 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.6.  2014-VSS-2008, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā muitas iestādes nodrošina Kimberlijas procesa sertifikācijas sistēmas prasību izpildi""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.7.  2014-VSS-2032, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.11.2014) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.8.  2014-VSS-2016, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita apjoma samazināšanai"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1888
TA-1243 
(saņemts Labklājības ministrijas priekšlikums jautājumu uz nedēļu atlikt) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu un domājamo daļu no nekustamajiem īpašumiem nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija  S.Murāne (Labklājības ministrija)  I.Lipovska  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-140
TA-1328 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Āriņi Kalnājos", Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  I.Egle M.Auders I.Kamina  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-169
TA-1135 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Viesītes pagastā, Viesītes novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  L.Ange  Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1080
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu