Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.24

2014.gada 26.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

I.Liepa

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

I.Kārkliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieces pienākumu izpildītāja

I.Jaunskunga

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Tiesībsarga biroja pārstāvis

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece R.Osvalde

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumos Nr.1317 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus""

VSS-575
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Grīzupes ielā 32, Liepājā, valstij pederošās 1/6 domājamās daļas pārdošanu"

VSS-577
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Muitas noliktavu darbības noteikumi"

VSS-578
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gadam atbildīgajām iestādēm"

VSS-580
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"

VSS-582
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai"

VSS-590
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-591
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-592
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles Profesionālās vidusskolas bilancē esošo pamatlīdzekļu nodošanu Viesītes novada pašvaldībai"

VSS-593
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.jūnija rīkojumā Nr.435 "Par programmu "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007. – 2013.gadam"""

VSS-581
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums programmā "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007. – 2013.gadam""

VSS-588
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstībai"

VSS-576
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Nīcas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-579
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam"

VSS-587
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Priežu ielā 1, Ceplīšos, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nodošanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā"

VSS-583
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

VSS-584
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija un Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.


 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2014.gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-585
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija un Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija sniegs atzinumu par rīkojumu projektu.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta (Seed Money Facility) projektiem "Integrēta veselības aprūpe gados veciem cilvēkiem Baltijas jūras reģionā (INTEGBALT)" un "Dzīvesveida izmaiņu vadība mazturīgās ģimenēs, kurās dzīvo jaunieši, pielietojot personalizētās IT konsultācijas (MyLifeChange)""

VSS-586
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” īstenošanas kārtība""

VSS-589
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

20.§

Noteikumu projekts "Elektroenerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"

VSS-23
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 12.jūnija vēstulē Nr.441-1-8982 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 9.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.1 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.septembrim.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

VSS-1880
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 12.jūnija vēstulē Nr.451-1-8979 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 17.oktobra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.41 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 31.jūlijam.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

VSS-1881
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 12.jūnija vēstulē Nr.451-1-8979 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 17.oktobra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.41 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 31.jūlijam.


 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"

VSS-1882
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 12.jūnija vēstulē Nr.451-1-8979 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 17.oktobra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.41 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 31.jūlijam.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1048 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu""

VSS-2007
____________________________________

(I.Liepa, E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2014.gada 25.jūnija vēstulē Nr.5-01/3498 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 21.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.46 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.


 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā muitas iestādes nodrošina Kimberlijas procesa sertifikācijas sistēmas prasību izpildi""

VSS-2008
____________________________________

(I.Liepa, E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2014.gada 25.jūnija vēstulē Nr.5-01/3498 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 21.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.46 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim. 
26.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

VSS-2032
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2014.gada 12.jūnija vēstulē Nr.1-55/1604 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 28.novembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.47 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.novembrim.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita apjoma samazināšanai"

VSS-2016
____________________________________

(R.Kronbergs, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 21.novembra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.46 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.septembrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

28.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu un domājamo daļu no nekustamajiem īpašumiem nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"

TA-1243 ____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas 2014.gada 25.jūnija vēstulē Nr.21-13/1315 minēto, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

29.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Āriņi Kalnājos", Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1328 ____________________________________

(M.Auders, L.Medina, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un Madonas novada domes lēmumu par to, ka tā ir gatava pārņemt savā valdījumā zemes vienību, uz kuras atrodas pašvaldības īpašumā nododamās ēkas (būves), iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Viesītes pagastā, Viesītes novadā, privatizāciju"

TA-1135 ____________________________________

(L.Ange, L.Medina, V.Feodorova, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
31.§
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

 ____________________________________

(A.Pildegovičs, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību