Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 31.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 25.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 31.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-700, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Demokrātijas fonda, Koalīcijas par interneta brīvību fonda, Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas Demokrātijas trasta fonda, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda „Lifeline” un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras budžetos"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2014-VSS-701, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojumā Nr.430 "Par neapdzīvojamās telpas Rēznas ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-704, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-705, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumos Nr.782 "Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-708, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-14 "Būvprojekta saturs un noformēšana""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-703, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-702, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.943 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2014-VSS-696, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2014-VSS-698, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstu izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā un arodbiedrību reģistrācijas apliecībām"  Tieslietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-699, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercķīlu reģistrā un to aizpildīšanas kārtību"  Tieslietu ministrija       
1.11.  2014-VSS-697, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.12.  2014-VSS-706, Programmas projekts  Programmas projekts "Igaunijas – Latvijas programma 2014.-2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2014-VSS-707, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 9A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2014-VSS-695, Pamatnostādņu projekts  Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam   Valsts kanceleja       
1.15.  2014-VSS-709, MK instrukcijas projekts  Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes un padomes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus  Valsts kanceleja       
1.16.  2014-VSS-710, MK instrukcijas projekts  Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija instrukcijā Nr.7 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs"   Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-2127
 
Likumprojekts "Dzīvojamo telpu īres likums"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-2128
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-666
 
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1982
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-62
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2014) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ieviešanu"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.6.  VSS-206
 
Koncepcijas projekts "Koncepcija par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas uzlabošanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-78
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2014) Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku barības aprites likumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-1598  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Labklājības ministrija  E.Celmiņa (Labklājības ministrija)     Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2014-VSS-1644, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Veselības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un tetovēšanas līdzekļu marķēšanas kārtību"  Veselības ministrija  Ekonomikas ministrija     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1280
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu