Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.29

2014.gada 31.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

I.Kārkliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Kalniņš

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Tiesībsarga biroja pārstāvis

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietā - nodaļas vadītājs V.Vesperis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

S.Līce

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Demokrātijas fonda, Koalīcijas par interneta brīvību fonda, Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas Demokrātijas trasta fonda, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda „Lifeline” un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras budžetos"

VSS-700
____________________________________

(E.Dreimane)

Ārlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojumā Nr.430 "Par neapdzīvojamās telpas Rēznas ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

VSS-701
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts""

VSS-704
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumos Nr.782 "Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā""

VSS-705
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-14 "Būvprojekta saturs un noformēšana""

VSS-708
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-703
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.943 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums""

VSS-702
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"

VSS-696
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstu izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā un arodbiedrību reģistrācijas apliecībām"

VSS-698
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercķīlu reģistrā un to aizpildīšanas kārtību"

VSS-699
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""

VSS-697
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Programmas projekts "Igaunijas – Latvijas programma 2014.-2020.gadam"

VSS-706
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai programmas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 9A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-707
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Pamatnostādņu projekts "Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"

VSS-695
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Valsts kancelejai pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par pamatnostādņu projektu.
 
15.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā tiek atlasīti kandidāti valdes un padomes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus"

VSS-709
____________________________________

(I.Kalniņš, E.Dreimane)

Valsts kancelejai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kontroli, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija instrukcijā Nr.7 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs"

VSS-710
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

17.§

Likumprojekts "Dzīvojamo telpu īres likums"

VSS-2127
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 22.jūlija vēstulē Nr.413-1-10836 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.decembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.50 13.§).


 
18.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""

VSS-2128
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 22.jūlija vēstulē Nr.413-1-10836 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.decembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.50 14.§).


 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

VSS-666
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 13.jūnija sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.23 31.§).


 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""

VSS-1982
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 21.jūlija vēstulē Nr.01-05/3441 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 14.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.45 25.§).
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ieviešanu"

VSS-62
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2014.gada 23.jūlija vēstulē Nr.12-02/3044 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 16.janvāra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.2 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.oktobrim.
 
22.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas uzlabošanu"

VSS-206
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 7.marta sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.9 19.§).


 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku barības aprites likumā"

VSS-78
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2014.gada 21.jūlija vēstulē Nr.5-2e/2361/2014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 23.janvāra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.3 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.oktobrim.


 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

24.§

Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1598 ____________________________________

(E.Celmiņa, M.Lazdovskis, I.Kalniņš, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 3.punktu, paredzot Ekonomikas ministrijai uzdevumu un izpildes termiņu sagatavot grozījumus pēc būtības (tai skaitā iestrādājot arī Labklājības ministrijas tehniskos grozījumus) Ministru kabineta 1998. gada 30.jūnija noteikumos Nr.233 "Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām";
2.2. saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

25.§

Par virzības apturēšanas periodu Veselības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un tetovēšanas līdzekļu marķēšanas kārtību"

VSS-1644
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 23.jūlija vēstulē Nr.523-1-10889 minēto, atzīmēt, ka 2013.gada 22.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (prot.Nr.33 23.§) ir noteikts virzības apturēšanas periods līdz 2014.gada 16.oktobrim.


 

Slēgtā daļa

26.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

 ____________________________________

(A.Pildegovičs, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:20

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību