Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 21.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 15.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 21.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-767, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2001.gada 14.marta rīkojuma Nr.140 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-790, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-775, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-776, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-777, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2015.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-788, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1442 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2014-VSS-778, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-779, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu iesniegšanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-780, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Priežu ielā 30, Liepājā, valstij pederošās 1/4 domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2014-VSS-781, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  Finanšu ministrija       
1.11.  VSS-782
 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2014-VSS-789, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas un pagarināšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  VSS-763
 
Koncepcijas projekts "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2014-VSS-765, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti"  Labklājības ministrija       
1.15.  2014-VSS-766, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma Apšu ielā 3a un Dārza ielā 12, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Labklājības ministrija       
1.16.  2014-VSS-791, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Labklājības ministrija       
1.17.  2014-VSS-768, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1050 "Aerostatu lidojumu veikšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2014-VSS-769, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.oktobra rīkojumā Nr.458 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2014.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2014-VSS-770, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2014-VSS-771, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra rīkojumā Nr.531 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2014.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2014-VSS-772, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2014-VSS-784, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.620 "Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2014-VSS-787, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2014-VSS-764, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2015.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija       
1.25.  2014-VSS-783, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2014-VSS-773, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikums"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2014-VSS-774, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-10, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu mākslīgo salu, būvju un iekārtu būvniecībai, ierīkošanai un ekspluatācijai atļaujas vai licences laukuma jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2014-VSS-30, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par mākslīgo salu, būvju un iekārtu būvniecību, ierīkošanu un ekspluatāciju jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-80
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-83
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.5.  2014-VSS-199, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 07.11.2014) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.6.  VSS-58
 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-117
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" darbības uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-50
 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-51
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-52
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.11.  VSS-53
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Piedrujas ielā 7B, Rīgā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.12.  VSS-54
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 7B, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.13.  2014-VSS-55, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.12.2014.) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Lubānas ielā 39A, Rīgā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.14.  2014-VSS-56, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.12.2014.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lubānas ielā 39A, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.15.  VSS-2093
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 25.02.2015) Koncepcijas projekts "Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu attīstības koncepcija"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  2014-TA-1693, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Meža ielā 2C, Valkā pārņemšanu valsts īpašumā"  Ekonomikas ministrija  R.Šņuka (Ekonomikas ministrija)  U.Asariņa A.Sideļska I.Bērziņa S.Lūse   
3.2.  VSS-2016
TA-1739 
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita apjoma samazināšanai"  Tieslietu ministrija  M.Baumane (Tieslietu ministrija)  M.Brencis  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu