Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.32

2014.gada 21.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Kucina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāra pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis Ā.Ādlers
Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece R.Osvalde

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2001.gada 14.marta rīkojuma Nr.140 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-767
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

VSS-790
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""

VSS-775
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums"

VSS-776
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2015.gadam"

VSS-777
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas viedokli par noteikumu projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1442 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība"

VSS-788
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""

VSS-778
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu iesniegšanas kārtību"

VSS-779
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Priežu ielā 30, Liepājā, valstij pederošās 1/4 domājamās daļas pārdošanu"

VSS-780
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""

VSS-781
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"

VSS-782
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas un pagarināšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"

VSS-789
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Koncepcijas projekts "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide"

VSS-763
____________________________________

(S.Voldiņš, E.Dreimane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Rektoru padomes viedokli par koncepcijas projektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti"

VSS-765
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma Apšu ielā 3a un Dārza ielā 12, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-766
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Pamatnostādņu projekts "Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

VSS-791
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Labklājības ministrijai pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par pamatnostādņu projektu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1050 "Aerostatu lidojumu veikšanas kārtība""

VSS-768
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.oktobra rīkojumā Nr.458 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2014.gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-769
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015.gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-770
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra rīkojumā Nr.531 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2014.gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-771
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-772
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.620 "Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju""

VSS-784
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Satversmes aizsardzības biroja viedokli par noteikumu projektu.


 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā"

VSS-787
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Tieslietu padomes viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2015.gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-764
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-783
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-773
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "DzīvniekuSOS", nodibinājums "Dzīvnieku Drauga fonds" un Latvijas kinoloģiskā federācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-774
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

28.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu mākslīgo salu, būvju un iekārtu būvniecībai, ierīkošanai un ekspluatācijai atļaujas vai licences laukuma jūrā"

VSS-10
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 9.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.1 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 25.oktobrim.


 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mākslīgo salu, būvju un iekārtu būvniecību, ierīkošanu un ekspluatāciju jūrā"

VSS-30
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 16.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.2 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 25.oktobrim.


 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

VSS-80
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 23.janvāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.3 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 25.oktobrim.


 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-83
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 23.janvāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.3 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 25.oktobrim.


 
32.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 13.augusta vēstulē Nr.442-1-11746 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 7.novembrim.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

VSS-58
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 16.janvāra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.2 18.§).


 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" darbības uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā"

VSS-117
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.februāra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.5 9.§).


 
35.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā"

VSS-50
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 16.janvāra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.2 27.§).
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-51
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 16.janvāra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.2 28.§).


 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā""

VSS-52
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 16.janvāra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.2 29.§).


 
38.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Piedrujas ielā 7B, Rīgā"

VSS-53
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 16.janvāra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.2 30.§).


 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 7B, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-54
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 16.janvāra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.2 31.§).


 
40.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Lubānas ielā 39A, Rīgā"

VSS-55
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 20.augusta vēstulē Nr.15.18-le7623 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 16.janvāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.2 32.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.decembrim.

 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lubānas ielā 39A, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-56
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 20.augusta vēstulē Nr.15.18-le7623 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 16.janvāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.2 33.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.decembrim.
 
42.§
Koncepcijas projekts "Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu attīstības koncepcija"

VSS-2093
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Valsts kancelejas ierosinājumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.decembra sanāksmē izsludināto koncepcijas projektu (prot. Nr.50 41.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 25.februārim.


 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

43.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Meža ielā 2C, Valkā pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1693 ____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju.
3. Ekonomikas ministrijai pēc atkārtotas saskaņošanas rezultātiem iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par rīkojuma projekta turpmāko virzību.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita apjoma samazināšanai"

TA-1739 ____________________________________

(L.Medina, I.Alliks, M.Brencis, R.Osvalde, M.Lazdovskis, I.Liepa, I.Gailīte, E.Dreimane)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Valsts kanceleju un Finanšu ministriju precizēt protokollēmuma projekta 5. punkta redakciju un, ja nepieciešams, attiecīgi arī informatīvo ziņojumu;
2.2. papildināt protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju un Saeimas Juridisko biroju izstrādāt priekšlikumus par ministra noteikumu institūta ieviešanu;
2.3. precizēt protokollēmuma projekta 6. punktu, paredzot izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.janvārim;
2.4. papildināt protokollēmuma projektu ar punktu, paredzot, ka atbildīgā ministrija, izstrādājot valsts budžeta likumprojekta paketi, ievēro Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto kārtību;
2.5. precizēt informatīvo ziņojumu attiecībā uz panākto vienošanos par Ministru kabineta rīkojumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" virzību;
2.6. aktualizēt protokollēmuma projektā minēto uzdevumu izpildes termiņus;
2.7. precizēto informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 26.augusta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību