Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 28.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 21.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 28.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-798, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-799, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-804, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2015.gadam"  Finanšu ministrija       
1.4.  2014-VSS-805, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju""  Finanšu ministrija       
1.5.  2014-VSS-806, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-808, Likumprojekts  Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2014-VSS-797, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par valsts atzinību izciliem starptautiskiem Latvijas kultūras sasniegumiem"  Kultūras ministrija       
1.8.  2014-VSS-801, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.9.  VSS-802
 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldībai"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2014-VSS-795, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums koncepcijā "Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.-2020.gadam""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2014-VSS-796, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2014-VSS-794, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām""  Tieslietu ministrija       
1.13.  2014-VSS-803, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
1.14.  2014-VSS-800, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu Alūksnes novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  VSS-807
 
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsoļu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Biomasas izmantošana siltumenerģijas ražošanā" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2014-VSS-809, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi – nodaļas "5.3. Risinājumu bloks – Vienota klātienes klientu apkalpošanas attīstība" aktualizētā redakcija"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2014-VSS-792, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mēslošanas līdzekļu un substrātu kontroles paraugu ņemšanas prasības, kā arī paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2014-VSS-793, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Puščas meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-172, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.02.2015) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-428
TA-1605 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  M.Riekstiņš (Satiksmes ministrija)  A.Dunskis  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1811
TA-1486 
Jautājums svītrots  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
3.3.  VSS-1
TA-1895 
Likumprojekts "Valsts dienesta likums"  Valsts kanceleja  E.Upīte (Valsts kanceleja)  L.Liepiņa N.Mickeviča I.Ošiņa K.Rācenājs  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem    S.Zvidriņa (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  L.Ostrovska D.Blumberga E.Šimiņa-Neverovska   
VI. Dažādi jautājumi
5.1.    Dažādi         
VII. Slēgtā daļa
6.1.  SAN-1453
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu