Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.33

2014.gada 28.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

P.Vaivars

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Ģenerālprokuratūras pārstāve

S.Kerno

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis

M.Pūķis

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāra pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījums Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"

VSS-798
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"

VSS-799
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2015.gadam"

VSS-804
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par rīkojuma projektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju""

VSS-805
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""

VSS-806
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"

VSS-808
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts atzinību izciliem starptautiskiem Latvijas kultūras sasniegumiem"

VSS-797
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""

VSS-801
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldībai"

VSS-802
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums koncepcijā "Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.-2020.gadam""

VSS-795
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-796
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām""

VSS-794
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""

VSS-803
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu Alūksnes novada pašvaldības valdījumā"

VSS-800
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsoļu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Biomasas izmantošana siltumenerģijas ražošanā" nolikums"

VSS-807
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi – nodaļas "5.3. Risinājumu bloks – Vienota klātienes klientu apkalpošanas attīstība" aktualizētā redakcija"

VSS-809
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Mēslošanas līdzekļu un substrātu kontroles paraugu ņemšanas prasības, kā arī paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtība"

VSS-792
____________________________________

(R.Kronbergs, D.Lucaua, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Puščas meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-793
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-172
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 18.augusta vēstulē Nr.3.18-le/7542 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 20.februāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.7 16.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 20.februārim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""

TA-1605 ____________________________________

(M.Riekstiņš, M.Lazdovskis, R.Kronbergs, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
21.§
Likumprojekts "Valsts dienesta likums"

TA-1895 ____________________________________

(E.Upīte, S.Liepiņa, M.Pūķis, V.Vesperis, R.Kronbergs, Ē.Inkina, I.Jaunzeme, K.Ozoliņš, L.Liepiņa, D.Lucaua, P.Vilks, N.Mickeviča, B.Bāne, M.Lazdovskis, S.Voldiņš, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Kultūras ministriju izvērtēt jautājumu par izglītības iestāžu vadītāju iekļaušanu valsts dienestā un nepieciešamības gadījumā attiecīgi precizēt likumprojektu;
2.2. kopīgi ar Pārresoru koordinācijas centru izvērtēt 4. panta otrās daļas 3. punkta redakciju un 9. panta ceturtās un piektās daļas redakciju, ņemot vērā pārējo likumprojekta tekstu un nepieciešamības gadījumā attiecīgi precizēt likumprojektu;
2.3. precizēt 12. panta otro daļu, paredzot, ka Ministru kabinetā nav nepieciešams apstiprināt iestādes vadītāja amata termiņa pagarinājumu;
2.4. ņemot vērā Kultūras ministrijas priekšlikumu, precizēt 29. panta pirmās daļas 1. punkta "h" apakšpunkta redakciju;
2.5. papildināt anotāciju, sniedzot pamatojumu 29. panta ceturtās daļas un 29. panta pirmās daļas 1. punkta "j" apakšpunktā ietvertajām normām;
2.6. atkārtoti tikties ar Latvijas Brīvo arodbiedrību pārstāvjiem, lai pārrunātu nesaskaņotos jautājumus;
2.7. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Ņemot vērā likumprojekta 9. panta pirmo daļu atzīmēt, ka turpmāk aktuāls ir jautājums par Latvijas Republikas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" turpmāko darbību un finansēšanas modeli.

 

Informatīvie jautājumi

22.§

Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem

 ____________________________________

(S.Zvidriņa, D.Blumberga, R.Kronbergs, I.Jaunzeme, M.Lazdovskis, K.Našeniece, B.Bāne, I.Gailīte, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Valsts sekretāriem līdz 2014. gada 15. septembrim Valsts reģionālās attīstības aģentūrai un Ārlietu ministrijai iesniegt priekšlikumus par Valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem un sistēmā iekļautajiem dokumentu veidiem.
3. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai apkopot iesniegto informāciju.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju apkopotās informācijas rezultātus, ja nepieciešams, iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 

Dažādi jautājumi

23.§

Dažādi

 ____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ministru prezidentes norādījumu, pieņemt zināšanai, ka 2014. gada 1. septembrī Ministru kabineta komitejas sēde nenotiks. Nākamā kārtējā Ministru kabineta komitejas sēde notiks 2014. gada 8. septembrī.
 

Slēgtā daļa

24.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

 ____________________________________

(P.Vaivars, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:45

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību