Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 30.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktores vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

 Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Rīgā 2014.gada 24.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 30.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-988, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-995, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas Kustes dambī 4, Ventspilī, nodošanu privatizācijai (73.saraksts)"   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-996, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.509 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-997, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu (61.saraksts)"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-998
 
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 Mazā Augļu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu privatizācijai (72.saraksts)"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-999
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.509 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2014-VSS-1000, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojuma Nr.922 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Rojas novada Rojas pagastā, "Rojas ostā"" atcelšanu daļā"   Ekonomikas ministrija       
1.8.  2014-VSS-1001, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2014-VSS-982, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.778 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Finanšu ministrija       
1.10.  2014-VSS-983, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.11.  2014-VSS-984, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem un kādā piešķir un anulē gada ziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"  Finanšu ministrija       
1.12.  2014-VSS-985, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2014-VSS-986, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"  Finanšu ministrija       
1.14.  2014-VSS-989, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2014-VSS-990, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 "Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2014-VSS-991, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2014-VSS-992, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2014-VSS-987, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.19.  2014-VSS-980, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos"  Veselības ministrija       
1.20.  2014-VSS-981, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vīķi", Staiceles pagastā, Alojas novadā, nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija       
1.21.  2014-VSS-993, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2014-VSS-994, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-230, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 05.11.2014.) Noteikumu projekts "Soda naudas apmēra noteikšanas kārtība elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2014-VSS-235, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 13.11.2014.) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lašu ielā 12, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2014-VSS-1793, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.02.2015.) (2013) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.4.  VSS-62
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ieviešanu"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2014-VSS-236, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2014.) Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  2014-VSS-237, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2014.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  2014-VSS-239, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2014.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.8.  2014-VSS-240, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2014.) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.9.  2014-VSS-241, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.12.2014.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.10.  2014-VSS-2046, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 08.12.2014.) (2013) Noteikumu projekts "Ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanas un samaksas kārtība aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-817
TA-2372 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Sēmes pagastā, Tukuma novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  S.Lūse  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-525
TA-2302 
Informatīvais ziņojums "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Vasmanis (Izglītības un zinātnes ministrija)  S.Līviņa S.Olsena  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2014-VSS-1644, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Veselības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un tetovēšanas līdzekļu marķēšanas kārtību"  Veselības ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.2.  2014-VSS-652, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildus, vietēja mēroga un ierobežotas darbības ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.3.    Par Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru    A.Daugulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  L.Linabergs   
4.4.    Dažādi jautājumi         
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1826
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu