Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.42

2014.gada 30.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietnieks, departamenta direktors

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāres vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas galvenais speciālists

A.Strīķeris

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

E.Jurkjāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra pārstāve E.Petrovska

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

S.Līce

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultanteL.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

VSS-988
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas Kustes dambī 4, Ventspilī, nodošanu privatizācijai (73.saraksts)"

VSS-995
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.509 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-996
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu (61.saraksts)"

VSS-997
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 Mazā Augļu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu privatizācijai (72.saraksts)"

VSS-998
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.509 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-999
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojuma Nr.922 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Rojas novada Rojas pagastā, "Rojas ostā"" atcelšanu daļā"

VSS-1000
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""

VSS-1001
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.778 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-982
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"

VSS-983
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem un kādā piešķir un anulē gada ziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"

VSS-984
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā, pārdošanu"

VSS-985
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"

VSS-986
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-989
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 "Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību""

VSS-990
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-991
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā"

VSS-992
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"

VSS-987
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Rīgas plānošanas reģiona, Vidzemes plānošanas reģiona, Kurzemes plānošanas reģiona, Zemgales plānošanas reģiona un Latgales plānošanas reģiona viedokli par noteikumu projektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos"

VSS-980
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vīķi", Staiceles pagastā, Alojas novadā, nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-981
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""

VSS-993
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka nodibinājums „dzivniekupolicija.lv” sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-994
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka nodibinājums „dzivniekupolicija.lv” sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

23.§

Noteikumu projekts "Soda naudas apmēra noteikšanas kārtība elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē"

VSS-230
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 20.oktobra vēstulē Nr.441-1-13949 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 13.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.10 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 5.novembrim.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lašu ielā 12, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

VSS-235
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 28.oktobra vēstulē Nr.231-2-5-14219 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 13.marta sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.10 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 13.novembrim.
 
25.§
(2013) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""

VSS-1793
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2014.gada 29.oktobra vēstulē Nr.1-55/2760 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 26.septembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.38 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.februārim.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ieviešanu"

VSS-62
____________________________________

(K.Ozoliņš, E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 16.janvāra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.2 22.§).
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"

VSS-236
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 13.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.10 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 15.decembrim.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""

VSS-237
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 13.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.10 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 15.decembrim.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

VSS-239
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 13.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.10 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 15.decembrim.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-240
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 13.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.10 20.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 15.decembrim.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

VSS-241
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 13.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.10 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 15.decembrim.
 
32.§
(2013) Noteikumu projekts "Ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanas un samaksas kārtība aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā"

VSS-2046
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2014.gada 27.oktobra vēstulē Nr.01-08.16/3771 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 28.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.47 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 8.decembrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

33.§

Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Sēmes pagastā, Tukuma novadā, privatizāciju"

VSS-2046
TA-2372 ____________________________________

(K.Lore, S.Mertena, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projekta redakciju ar Tieslietu ministriju un Zemkopības ministriju jautājumā par to, vai privatizācijai nododamais zemesgabals ir uzskatāms par valsts meža zemi;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs"

VSS-2046
TA-2302 ____________________________________

(E.Martinsons, E.Dreimane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Informatīvie jautājumi

35.§

Par virzības apturēšanas periodu Veselības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un tetovēšanas līdzekļu marķēšanas kārtību"

VSS-1644
___________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 20.oktobra vēstulē Nr.523-1-13929 minēto, atzīmēt, ka 2013.gada 22.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (prot. Nr.33 23.§) ir noteikts jauns virzības apturēšanas periods līdz 2015.gada 16.janvārim.
 
36.§
Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildus, vietēja mēroga un ierobežotas darbības ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku"

VSS-652
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 22.oktobra vēstulē Nr.523-1-14057 minēto, atzīmēt, ka 2014.gada 17.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (prot. Nr.27 24.§) ir noteikts virzības apturēšanas periods līdz 2015.gada 21.janvārim.
 
37.§
Par Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru

____________________________________

(A.Daugulis, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 
38.§
Dažādi jautājumi

____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā, ka 2014.gada 4.novembrī notiks 12. Saeimas pirmā sēde, kārtējā Ministru kabineta sēde notiks 3.novembrī, pēc Ministru kabineta komitejas sēdes un tā plānota līdz plkst.11.45. Ministrijām informāciju par tādu jautājumu iekļaušanu papildu darba kārtībā, kuru izskatīšana Ministru kabineta sēdē nav atliekama, iesniegt līdz š.g. 30.oktobra plkst.14.00.
2. Ministriju valsts sekretāriem nodrošināt Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" II. sadaļā noteikto Ministru kabineta locekļa lietu pārņemšanas kārtības ievērošanu.
3. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktores sniegto informāciju par to, ka, lai e-portfelī tiktu nodrošināta dokumentu ar lietojuma ierobežojumu „Ierobežotas pieejamības informācija” (turpmāk – IP informācija) aizsardzība, nepieciešams pārskatīt to personu loku, kurām e-portfelī ir pieejama IP informācija. Valsts kanceleja nosūtīs katrai ministrijai attiecīgās ministrijas amatpersonu sarakstu, kurām pašlaik e-portfelī pieejama IP informācija.
4. Ministriju valsts sekretāriem izvērtēt saņemto sarakstu un līdz 2014.gada 13.novembrim nosūtīt aktualizēto sarakstu Valsts kancelejai uz Valsts kancelejas oficiālo e-pasta adresi vk@mk.gov.lv.
 

Slēgtā daļa

39.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

SAN-1826-DV____________________________________

(I.Skujiņa, I.Pētersone-Godmane, K.Ozoliņš, I.Braunfelde, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un izteiktos viedokļus.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:00

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību