Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 27.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 21.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 27.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Informatīvie jautājumi
1.1.    Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktores V.Langbakas uzruna     D.Jakaite V.Langbaka  A.Gaile K.Petermanis   

Izskatīts VSS

III. Pieteiktie projekti
2.1.  2014-VSS-1083, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
2.2.  VSS-1084
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Piedrujas ielā 7B, Rīgā"  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
2.3.  VSS-1085
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 7B, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
2.4.  2014-VSS-1086, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.911 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija       
2.5.  2014-VSS-1087, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
2.6.  2014-VSS-1088, Likumprojekts  Likumprojekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums"  Finanšu ministrija       
2.7.  2014-VSS-1089, Likumprojekts  Likumprojekts "Likums par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem valstu pārvaldes struktūrām"  Finanšu ministrija       
2.8.  2014-VSS-1090, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""  Finanšu ministrija       
2.9.  2014-VSS-1091, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija       
2.10.  2014-VSS-1093, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija       
2.11.  2014-VSS-1094, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām"  Finanšu ministrija       
2.12.  VSS-1077
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
2.13.  2014-VSS-1078, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ugunsdrošības noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
2.14.  2014-VSS-1070, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā"  Kultūras ministrija       
2.15.  2014-VSS-1072, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
2.16.  2014-VSS-1073, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
2.17.  2014-VSS-1092, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
2.18.  2014-VSS-1079, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija       
2.19.  2014-VSS-1080, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
2.20.  2014-VSS-1081, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasta politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam"  Satiksmes ministrija       
2.21.  2014-VSS-1082, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 23.marta rīkojumā Nr.127 "Par Pasta politikas pamatnostādnēm 2011.–2017.gadam""  Satiksmes ministrija       
2.22.  2014-VSS-1071, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība""  Veselības ministrija       
2.23.  2014-VSS-1074, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
2.24.  2014-VSS-1075, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Zemkopības ministrija       
2.25.  2014-VSS-1076, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku"  Zemkopības ministrija       
IV. Atsaucamie projekti
3.1.  VSS-80
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
3.2.  VSS-83
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
3.3.  2014-VSS-199, MK rīkojuma projekts  (2011) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 16.01.2015.) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
3.4.  VSS-477
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumos Nr.233 "Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-2002
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      

Izskatīts VSS

VI. Dažādi jautājumi
5.1.    Dažādi jautājumi    E.Dreimane     
5.2.    Par vienotās vizuālās identitātes prasību ievērošanu         
5.3.    Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem         
Skatīt protokolu