Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.46

2014.gada 27.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieka vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja


M.Pudāne

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Informatīvie jautājumi

1.§

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktores V.Langbakas uzruna

VSS-477
____________________________________

(V.Langbaka, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Pieteiktie projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-1083
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Piedrujas ielā 7B, Rīgā"

VSS-1084
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu neizsludināt.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 7B, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1085
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu neizsludināt.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.911 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums""

VSS-1086
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""

VSS-1087
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums"

VSS-1088
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs viedokli par likumprojektu.
 
8.§
Likumprojekts "Likums par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem valstu pārvaldes struktūrām"

VSS-1089
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

VSS-1090
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kontroli, Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

VSS-1091
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1093
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām"

VSS-1094
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""

VSS-1077
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Ugunsdrošības noteikumi"

VSS-1078
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā"

VSS-1070
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

VSS-1072
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas noteikumi"

VSS-1073
____________________________________

(L.Medina, E.Dreimane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"

VSS-1092
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""

VSS-1079
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1080
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasta politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam"

VSS-1081
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 23.marta rīkojumā Nr.127 "Par Pasta politikas pamatnostādnēm 2011.–2017.gadam""

VSS-1082
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība""

VSS-1071
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""

VSS-1074
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Pamatnostādņu projekts "Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

VSS-1075
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku"

VSS-1076
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirgotāju asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

27.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

VSS-80
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 13.novembra vēstulē Nr.231.2-5-14795 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 23.janvāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.3 3.§).


 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-83
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 13.novembra vēstulē Nr.231.2-5-14795 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 23.janvāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.3 6.§).
 
29.§
(2011) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 16.01.2015.) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2014.gada 14.novembra vēstulē Nr.442-1-149015 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 16.janvārim.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumos Nr.233 "Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām""

VSS-477
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 29.maija sanāksmē izsludināto Labklājības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.20 12.§).
 

Slēgtā daļa

31.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

____________________________________

(A.Pildegovičs, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Dažādi jautājumi

32.§

Dažādi

____________________________________

(E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai, ka 2014.gada 5.decembrī plkst.16.00 notiks paplašinātā Ministru kabineta komitejas sēde un Ministru kabineta ārkārtas sēde.
 
33.§
Par vienotās vizuālās identitātes prasību ievērošanu

____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, L.Medina, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai sanāksmes dalībnieku paustos viedokļus.
2. Valsts kancelejai jautājumu prezentēt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 11.decembrī.
 
34.§
Par valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem

____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Medina, G.Puķītis, S.Liepiņa, I.Braunfelde, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai sanāksmes dalībnieku paustos viedokļus.
2. Valsts sekretāriem nedēļas laikā iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā konstatētos problēmjautājumus. Jautājumu turpināt skatīt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 11.decembrī, pieaicinot Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktori S.Zvidriņu un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta direktori I.Skujiņu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:50

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību