Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 12.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 6.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 12.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-225, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2015-VSS-226, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-227, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-228, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr. 443 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-229, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-230, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-231, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2015-VSS-232, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neprivatizētās valsts dzīvojamās mājas Vidzemes ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2015-VSS-233, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2015-VSS-234, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2015-VSS-222, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2015-VSS-223, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robežsargi""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2015-VSS-221, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""  Kultūras ministrija       
1.14.  2015-VSS-219, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.15.  2015-VSS-216, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P85 Rīgas HES-Jaunjelgava 48,7.-56,9.km un P87 Bauska-Aizkraukle 59,9.-61,2.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2015-VSS-217, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2015-VSS-218, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2015-VSS-220, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.272 "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2015-VSS-235, Likumprojekts  Likumprojekts "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu vadības likums"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2015-VSS-224, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2015-VSS-236, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2015-VSS-237, Programmas projekts  Programmas projekts "Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2015-VSS-211, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.251 "Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un apkarošanu""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2015-VSS-212, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2015-VSS-213, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.345 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2015-VSS-214, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2015-VSS-215, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-512, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 05.05.2015.) Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-736
 
Informatīvais ziņojums "Par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektos konstatētajiem pārkāpumiem būvniecības procesā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2015-VSS-737, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.4.  VSS-758
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.482 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu saglabāšanai, pārvietošanai un pieejamības nodrošināšanai""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-720
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.6.  2015-VSS-587, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  VSS-535
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.8.  VSS-753
 
Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-738
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-808
TA-244 
Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"  Iekšlietu ministrija  J.Citskovskis (Iekšlietu ministrija)  G.Ozols  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu