Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.10

2015.gada 12.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktores vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

 

E.Upīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītājs

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Ģenerālprokuratūras pārstāve

S.Kerno

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks
Dokumnetu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

VSS-225
____________________________________

(E.Upīte)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas viedokli par noteikumu projektu.

 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"

VSS-226
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""

VSS-227
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr. 443 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""

VSS-228
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""

VSS-229
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem""

VSS-230
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""

VSS-231
____________________________________

(E.Upīte)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas un Latvijas sašķidrinātās naftas gāzes asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par neprivatizētās valsts dzīvojamās mājas Vidzemes ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

VSS-232
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-233
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-234
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"

VSS-222
____________________________________

(E.Upīte)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robežsargi""

VSS-223
____________________________________

(E.Upīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""

VSS-221
____________________________________

(E.Upīte)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"

VSS-219
____________________________________

(E.Upīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P85 Rīgas HES-Jaunjelgava 48,7.-56,9.km un P87 Bauska-Aizkraukle 59,9.-61,2.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-216
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-217
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-218
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.272 "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""

VSS-220
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu vadības likums"

VSS-235
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi"

VSS-224
____________________________________

(E.Upīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei"

VSS-236
____________________________________

(E.Upīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Programmas projekts "Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam"

VSS-237
____________________________________

(E.Upīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu, programmas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.251 "Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un apkarošanu""

VSS-211
____________________________________

(R.Kronbergs, D.Lucaua, E.Upīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem""

VSS-212
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.345 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā""

VSS-213
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-214
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""

VSS-215
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

28.§

Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"

VSS-512
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 3.marta vēstulē Nr.452-1-1730 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 5.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.21 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 5.maijam.


 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektos konstatētajiem pārkāpumiem būvniecības procesā"

VSS-736
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 7.augusta sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.30 5.§).
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-737
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 14.augusta sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.31 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 12.aprīlim.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.482 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu saglabāšanai, pārvietošanai un pieejamības nodrošināšanai""

VSS-758
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 14.augusta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.31 6.§).


 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

VSS-720
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 9.marta vēstulē Nr.03-05/988 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 7.augusta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.30 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.jūnijam.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam"

VSS-587
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 26.jūnija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.24 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 12.aprīlim.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"

VSS-535
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas 2015.gada 2.marta vēstulē Nr.13.18-1e/1862 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 12.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.22 31.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.jūlijam.


 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Reklāmas likumā"

VSS-753
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 14.augusta sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.31 20.§).


 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-738
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2015.gada 12.marta vēstulē Nr.2.3-1e/866/2015 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 14.augusta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.31 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.jūlijam.


 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

37.§

Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"

TA-244 ____________________________________

(J.Citskovskis, E.Upīte)

1. Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. organizēt atkārtotu saskaņošanas sanāksmi ar iesaistītajām institūcijām;
2.2. izvērtēt likumprojekta pārejas noteikumu 7.punkta atbilstību juridiskās tehnikas prasībām;
2.3. kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju atkārtoti izvērtēt anotācijas III sadaļas 6.punktā minēto papildus amata vienību nepieciešamību;
2.4. atbilstoši saskaņošanas un izvērtēšanas rezultātiem attiecīgi precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:15

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktores vietniece valsts pārvaldes

 un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja
E.Upīte

Skatīt darba kārtību