Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 26.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 20.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 26.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-263, MK rīkojuma projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2015-VSS-264, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-265, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju"  Finanšu ministrija       
1.4.  2015-VSS-266, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par telpu gaisa dzesēšanas sistēmu izbūves Iekšlietu ministrijas ēku kompleksa, kas atrodas uz zemes vienības Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā, 1. un 4.korpusā nepieciešamību"  Finanšu ministrija       
1.5.  2015-VSS-272, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2015-VSS-273, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasībām un atbilstības novērtēšanu, pirotehnisko izstrādājumu marķēšanas un reģistrēšanas prasībām, kā arī par prasībām paziņotajai institūcijai un ražotāja, importētāja, izplatītāja un pirotehnisko pakalpojumu sniedzēja pienākumiem"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  VSS-268
 
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumiem specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros un stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem pirmā pasākuma "Uzlabot vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālas nozīmes attīstības centros" īstenošanai"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2015-VSS-269, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 104.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija       
1.9.  2015-VSS-270, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2. pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.10.  2015-VSS-259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2015-VSS-260, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.37 "Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2015-VSS-261, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle posma krustojums ar P76-Aizkraukle (76,36.km un 77,939.-78,48.km) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2015-VSS-262, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2015-VSS-271, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2015-VSS-267, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2015-VSS-274, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu un dzīvnieku izcelsmes produktos"  Zemkopības ministrija       
1.17.  2015-VSS-275, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2015-VSS-276, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2015-VSS-277, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts administrācijas skolas nolikums"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-831, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 11.05.2015.) Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-802
 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldībai"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2015-VSS-879, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.08.2015.) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.4.  2015-VSS-881, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.06.2015.) Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  VSS-2093
 
(2013) Koncepcijas projekts "Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu attīstības koncepcija"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Dažādi    Valsts kanceleja  I.Braunfelde D.Aleksandrova   

Izskatīts VSS

V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-545
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu