Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.12

2015.gada 26.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece R.Osvalde
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

VSS-263
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

VSS-264
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju"

VSS-265
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par telpu gaisa dzesēšanas sistēmu izbūves Iekšlietu ministrijas ēku kompleksa, kas atrodas uz zemes vienības Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā, 1. un 4.korpusā nepieciešamību"

VSS-266
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai"

VSS-272
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasībām un atbilstības novērtēšanu, pirotehnisko izstrādājumu marķēšanas un reģistrēšanas prasībām, kā arī par prasībām paziņotajai institūcijai un ražotāja, importētāja, izplatītāja un pirotehnisko pakalpojumu sniedzēja pienākumiem"

VSS-273
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumiem specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros un stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem pirmā pasākuma "Uzlabot vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālas nozīmes attīstības centros" īstenošanai"

VSS-268
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas atzinumu par informatīvo ziņojumu.


 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 104.sesijā Ženēvā"

VSS-269
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2. pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi"

VSS-270
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi"

VSS-259
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.37 "Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību""

VSS-260
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle posma krustojums ar P76-Aizkraukle (76,36.km un 77,939.-78,48.km) pārbūves projekta īstenošanai"

VSS-261
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-262
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""

VSS-271
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai""

VSS-267
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu un dzīvnieku izcelsmes produktos"

VSS-274
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"

VSS-275
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu"

VSS-276
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Valsts administrācijas skolas nolikums"

VSS-277
____________________________________

(I.Gailīte)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.aprīlim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

20.§

Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"

VSS-831
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 20.marta vēstulē Nr.441-1-2294 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 11.septembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.35 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 11.maijam.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldībai"

VSS-802
____________________________________

(I.Alliks, I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 28.augusta sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.33 9.§).
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem""

VSS-879
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 13.marta vēstulē Nr.03-05/1105 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 25.septembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.37 16.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.augustam.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību"

VSS-881
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 13.marta vēstulē Nr.03-05/1106 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 25.septembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.37 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.jūnijam.
 
24.§
(2013) Koncepcijas projekts "Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu attīstības koncepcija"

VSS-2093
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.decembra sanāksmē izsludināto Valsts kancelejas koncepcijas projektu (prot. Nr.50 41.§).
 

Informatīvie jautājumi

25.§

Dažādi

VSS-2093
____________________________________

(E.Upīte, R.Kronbergs, K.Kuprijanova, J.Spiridonovs, G.Puķītis, E.Papule, I.Alliks, I.Aire, S.Zvidriņa, E.Palma-Jansone, K.Ozoliņš, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto skaidrojumu par Ministru prezidentes 2015.gada 16.februāra rezolūcijas Nr. 111-1/24 1.pielikuma aizpildīšanu un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, tai skaitā par anotāciju aizpildīšanu.
2. Ekonomikas ministrijai nosūtīt Valsts kancelejai metodiskos norādījumus MVU testa (mazo - vidējo uzņēmumu tests) veikšanai, lai aizpildītu anotācijas II sadaļu "Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu".
3. Valsts kancelejai Ekonomikas ministrijas iesniegtos metodiskos norādījumus nosūtīt visām ministrijām.
4. Valsts kancelejai valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmē atkārtoti izskatīt jautājumu par anotāciju aizpildīšanu.
 

Slēgtā daļa

26.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-2093
____________________________________

(A.Pildegovičs, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:55

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

Inese Gailīte 

Skatīt darba kārtību