Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 2.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte

Rīgā 2015.gada 26.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 2.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-692
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā"""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2015-VSS-693, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-694, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas Asotes ielā 77 k-4, Rīgā, neprivatizētās daļas – dzīvokļa Nr.19 nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-707, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-679, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zvīņu ielā 1, Jūrmalā, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2015-VSS-680, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2015-VSS-688, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kandidatūru prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2015-VSS-701, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  VSS-708
 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošās telpu grupas Mārupes ielā 39, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2015-VSS-709, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 25B, Valmierā, nodošanu bez atlīdzības Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2015-VSS-710, Plāna projekts  Plāna projekts "Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2015. – 2020."  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2015-VSS-711, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2015-VSS-712, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2015-VSS-702, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanas starpposma 2012.–2014.gadā novērtējumu""  Kultūras ministrija       
1.15.  2015-VSS-703, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par administratīvā sloga mazināšanu un administratīvo procedūru vienkāršošanu privātā sektora darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā"  Kultūras ministrija       
1.16.  2015-VSS-704, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas Savienības FP7 programmas finansētā projekta "FOSTER" aktivitāšu īstenošanā"  Kultūras ministrija       
1.17.  2015-VSS-705, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Nordplus Pieaugušo programmas finansētā projekta "Pieaugušo informācijpratības kompetenču veicināšana: partnerība mācību pieeju un programmu dažādošanai" sagatavošanas vizīšu īstenošanā"  Kultūras ministrija       
1.18.  2015-VSS-706, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programmas konkursā (CEF-TC-2014-2) atbalstītā projekta "Europeana DSI" īstenošanā""  Kultūras ministrija       
1.19.  2015-VSS-681, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts bērniem ar saskarsmes grūtībām un vardarbības mazināšana ģimenē" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.20.  2015-VSS-698, Plāna projekts  Rīcības plāna projekts ""Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017.gadam" īstenošanai 2015. – 2017.gadā"  Labklājības ministrija       
1.21.  2015-VSS-682, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.351 "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2015-VSS-683, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.952 "Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2015-VSS-699, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2015-VSS-700, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2015-VSS-689, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2015-VSS-690, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētajās finanšu programmās"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2015-VSS-691, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.433 "Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.28.  2015-VSS-687, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.29.  2015-VSS-684, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.24 Krišjāņa Valdemāra ielā 4, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2015-VSS-685, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.28 Puškina ielā 52, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2015-VSS-686, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 31.augusta rīkojuma Nr.668 "Par Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2015-VSS-695, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta noteikumos Nr. 624 "Pārtikas nozares padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2015-VSS-696, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.34.  2015-VSS-697, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-998
 
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 Mazā Augļu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-582
 
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1077
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2015-VSS-1124, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.01.2016.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.5.  2015-VSS-1130, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.01.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.6.  VSS-1052
 
Noteikumu projekts "Rēzeknes tehnikuma maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  2015-VSS-885, Plāna projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.07.2015.) Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2014. – 2018.gadam"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.8.  2015-VSS-661, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.07.2015.) Noteikumu projekts "Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.9.  VSS-720
 
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  2015-VSS-1064, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.08.2015.) Likumprojekts "Likvidācijas kā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa izpildes likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.11.  2015-VSS-752, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.08.2015.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-319
TA-1367 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"  Valsts kanceleja  H.Beitelis (Valsts kanceleja)  A.Leitāne-Šķēle O.Kurakina  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu