Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.25

2015.gada 2.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītājs

R.Kārkliņš

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Merirands

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāra pienākumu izpildītāja

 

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietā - nodaļas vadītājs V.Vesperis
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā"""

VSS-692
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību"

VSS-693
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas Asotes ielā 77 k-4, Rīgā, neprivatizētās daļas – dzīvokļa Nr.19 nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-694
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Ekonomikas ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
 
4.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

VSS-707
____________________________________

(R.Kronbergs, R.Kārkliņš, I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Centrālā finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zvīņu ielā 1, Jūrmalā, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"

VSS-679
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu"

VSS-680
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kandidatūru prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai"

VSS-688
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-701
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošās telpu grupas Mārupes ielā 39, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-708
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Izglītības un zinātnes ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 25B, Valmierā, nodošanu bez atlīdzības Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-709
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Izglītības un zinātnes ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Valmieras pilsētas pašvaldību.
 
11.§
Plāna projekts "Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2015. – 2020."

VSS-710
____________________________________

(U.Lielpēters, I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"

VSS-711
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Vecāki par izglītību" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"

VSS-712
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanas starpposma 2012.–2014.gadā novērtējumu""

VSS-702
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Kultūras ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par administratīvā sloga mazināšanu un administratīvo procedūru vienkāršošanu privātā sektora darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā"

VSS-703
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas Savienības FP7 programmas finansētā projekta "FOSTER" aktivitāšu īstenošanā"

VSS-704
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Nordplus Pieaugušo programmas finansētā projekta "Pieaugušo informācijpratības kompetenču veicināšana: partnerība mācību pieeju un programmu dažādošanai" sagatavošanas vizīšu īstenošanā"

VSS-705
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programmas konkursā (CEF-TC-2014-2) atbalstītā projekta "Europeana DSI" īstenošanā""

VSS-706
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts bērniem ar saskarsmes grūtībām un vardarbības mazināšana ģimenē" īstenošanas noteikumi"

VSS-681
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīcības plāna projekts ""Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017.gadam" īstenošanai 2015. – 2017.gadā"

VSS-698
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Labklājības ministrijai rīcības plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, plānošanas reģionu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas, Nacionālās plašsaziņas elektronisko līdzekļu padomes un Sociālās integrācijas fonda viedokli par rīcības plāna projektu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.351 "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi""

VSS-682
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.952 "Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-683
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 13.jūlijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos"

VSS-699
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"

VSS-700
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-689
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Augstākās tiesas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Kredītņēmēju apvienības, biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētajās finanšu programmās"

VSS-690
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.433 "Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība""

VSS-691
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""

VSS-687
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.24 Krišjāņa Valdemāra ielā 4, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-684
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Daugavpils pilsētas pašvaldību.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.28 Puškina ielā 52, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-685
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Daugavpils pilsētas pašvaldību.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 31.augusta rīkojuma Nr.668 "Par Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-686
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta noteikumos Nr. 624 "Pārtikas nozares padomes nolikums""

VSS-695
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība"

VSS-696
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam"

VSS-697
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

35.§

Rīkojuma projekts "Par dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 Mazā Augļu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-998
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 25.jūnija vēstulē Nr.413-1-5072 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 30.oktobra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.42 5.§).
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"

VSS-582
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 26.jūnija sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.24 5.§).
 
37.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""

VSS-1077
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 27.novembra sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.46 13.§).


 
38.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""

VSS-1124
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 18.jūnija vēstulē Nr.1-55/1489 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 11.decembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.48 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 2.janvārim.


 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1130
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 18.jūnija vēstulē Nr.1-55/1489 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 11.decembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.48 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 2.janvārim.


 
40.§
Noteikumu projekts "Rēzeknes tehnikuma maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-1052
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 20.novembra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.45 8.§).
 
41.§
Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2014. – 2018.gadam"

VSS-885
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2015.gada 29.jūnija vēstulē Nr.5.8-3/1864 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 25.septembra sanāksmē izsludināto plāna projektu (prot. Nr.37 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.jūlijam.


 
42.§
Noteikumu projekts "Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība"

VSS-661
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 1.jūlija vēstulē Nr.03-05/2685 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 17.jūlija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.27 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 15.jūlijam.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

VSS-720
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 7.augusta sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.30 14.§).
 
44.§
Likumprojekts "Likvidācijas kā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa izpildes likums"

VSS-1064
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 20.novembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.45 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 2.augustam.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

VSS-752
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 15.jūnija vēstulē Nr.18-1e/4837 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 14.augusta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.31 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 14.augustam.


 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

46.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"

TA-1367 ____________________________________

(H.Beitelis, E.Upīte, R.Kronbergs, L.Medina, O.Korakina, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, precizēt anotācijas 1. nodaļas 2. punktā minēto atsauci uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu;
2.2. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

47.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

____________________________________

(I.Gailīte)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Skatīt darba kārtību