Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 29.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2015.gada 26.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 29.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-1115, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-1116, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2015-VSS-1117, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumi un samaksas kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  VSS-1118
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2015-VSS-1119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2015-VSS-1120, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi "Militārpersonu izdienas pensiju likumā""   Aizsardzības ministrija       
1.7.  VSS-1137
 
Noteikumu projekts "Par Austrijas Republikas Federālā aizsardzības un sporta ministra pievienošanos "Tehniskajam risinājumam attiecībā uz dalībnieku militāro transporta gaisa kuģu diplomātiskajām atļaujām attiecīgajās nacionālajās gaisa telpās un teritorijās""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2015-VSS-1166, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2015-VSS-1167, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2015-VSS-1168, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2015-VSS-1170, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1.pasākuma "Klasteru programma" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2015-VSS-1079, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.13.  2015-VSS-1080, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"   Finanšu ministrija       
1.14.  2015-VSS-1081, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.15.  2015-VSS-1082, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, Cēsu novadā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"  Finanšu ministrija       
1.16.  2015-VSS-1113, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tirgus ielā 19, Krāslavā, Krāslavas novadā, nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2015-VSS-1114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2015-VSS-1078, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Saldus Profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2015-VSS-1083, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija       
1.20.  2015-VSS-1111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā"  Labklājības ministrija       
1.21.  2015-VSS-1112, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā"" īstenošanas noteikumi"   Labklājības ministrija       
1.22.  2015-VSS-1158, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.327 "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi""   Satiksmes ministrija       
1.23.  2015-VSS-1159, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""   Satiksmes ministrija       
1.24.  2015-VSS-1160, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1528 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" sniegto publisko pakalpojumu saraksts un to cenu noteikšanas metodika""  Satiksmes ministrija       
1.25.  2015-VSS-1161, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.7 "Ostas pārvaldes paraugnolikums""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2015-VSS-1162, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.27.  VSS-1163
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  2015-VSS-1164, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par radioiekārtu atbilstības novērtēšanu, piedāvāšanu tirgū un lietošanu"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2015-VSS-1084, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ērgļu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2015-VSS-1085, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Cēsu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.31.  2015-VSS-1086, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ķekavas novada Baložu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2015-VSS-1087, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Brocēnu novada Brocēnu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.33.  2015-VSS-1088, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Krustpils novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.34.  2015-VSS-1089, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Krimuldas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.35.  2015-VSS-1090, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Mālpils novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.36.  2015-VSS-1091, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Līvānu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.37.  2015-VSS-1092, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Mazsalacas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.38.  2015-VSS-1093, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Mārupes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.39.  2015-VSS-1094, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Mērsraga novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.40.  2015-VSS-1095, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pārgaujas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.41.  2015-VSS-1096, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Preiļu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.42.  2015-VSS-1097, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pāvilostas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.43.  2015-VSS-1098, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada Dagdas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.44.  2015-VSS-1099, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.45.  2015-VSS-1100, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Garkalnes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.46.  2015-VSS-1101, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jēkabpils pilsētā"   Tieslietu ministrija       
1.47.  2015-VSS-1102, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada Kārsavas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.48.  2015-VSS-1103, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Limbažu novada Limbažu pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.49.  2015-VSS-1104, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ogres pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.50.  2015-VSS-1105, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Talsu novada Sabiles pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.51.  2015-VSS-1106, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salaspils novada Salaspils pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.52.  2015-VSS-1107, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Saldus novada Saldus pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.53.  2015-VSS-1108, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā"   Tieslietu ministrija       
1.54.  2015-VSS-1109, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ventspils pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.55.  2015-VSS-1110, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Talsu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.56.  2015-VSS-1121, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Baldones novada Baldones pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.57.  2015-VSS-1122, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Aglonas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.58.  2015-VSS-1123, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Aknīstes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.59.  2015-VSS-1124, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Alojas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.60.  2015-VSS-1125, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Alsungas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.61.  2015-VSS-1126, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Alūksnes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.62.  2015-VSS-1127, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Balvu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.63.  2015-VSS-1128, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Bauskas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.64.  2015-VSS-1129, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jelgavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.65.  2015-VSS-1130, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kandavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.66.  2015-VSS-1131, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Iecavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.67.  2015-VSS-1132, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jaunjelgavas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.68.  2015-VSS-1133, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Engures novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.69.  2015-VSS-1134, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Brocēnu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.70.  2015-VSS-1135, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Tērvetes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.71.  2015-VSS-1136, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ventspils novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.72.  2015-VSS-1138, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Varakļānu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.73.  2015-VSS-1139, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Zilupes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.74.  2015-VSS-1140, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viesītes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.75.  2015-VSS-1141, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Raunas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.76.  2015-VSS-1142, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Auces novada Auces pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.77.  2015-VSS-1143, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ropažu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.78.  2015-VSS-1144, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rojas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.79.  2015-VSS-1145, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Burtnieku novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.80.  2015-VSS-1146, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rugāju novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.81.  2015-VSS-1147, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salaspils novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.82.  2015-VSS-1148, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.83.  2015-VSS-1149, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.84.  2015-VSS-1150, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Siguldas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.85.  2015-VSS-1151, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Saldus novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.86.  2015-VSS-1152, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Sējas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.87.  2015-VSS-1153, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Strenču novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.88.  2015-VSS-1154, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vaiņodes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.89.  2015-VSS-1155, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.90.  2015-VSS-1156, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Skrundas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.91.  2015-VSS-1157, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1052 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.92.  2015-VSS-1169, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.93.  2015-VSS-1165, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-471
 
Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļu atsavināšanu sabiedriskā labuma organizācijām"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2015-VSS-335, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2015.) Informatīvais ziņojums "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  2015-VSS-294, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.01.2016.)Likumprojekts "Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-264
TA-2238 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  M.Auders (Ekonomikas ministrija)  D.Ivanova A.Freiberga S.Ālmane I.Liepa  Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1847
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu