Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.42

2015.gada 29.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

D.Jakaite

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vientieks

I.Kalniņš

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Pole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā"

VSS-1115
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

VSS-1116
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumi un samaksas kārtība"

VSS-1117
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

VSS-1118
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-1119
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"

VSS-1120
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Par Austrijas Republikas Federālā aizsardzības un sporta ministra pievienošanos "Tehniskajam risinājumam attiecībā uz dalībnieku militāro transporta gaisa kuģu diplomātiskajām atļaujām attiecīgajās nacionālajās gaisa telpās un teritorijās""

VSS-1137
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-1166
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

VSS-1167
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"

VSS-1168
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1.pasākuma "Klasteru programma" īstenošanas noteikumi"

VSS-1170
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"

VSS-1079
____________________________________

(I.Kalniņš, B.Bāne, I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas, Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-1080
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Finanšu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-1081
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, Cēsu novadā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-1082
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tirgus ielā 19, Krāslavā, Krāslavas novadā, nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1113
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""

VSS-1114
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Saldus Profesionālajai vidusskolai"

VSS-1078
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-1083
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā"

VSS-1111
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā"" īstenošanas noteikumi"

VSS-1112
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Sociālās integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.327 "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi""

VSS-1158
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

VSS-1159
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1528 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" sniegto publisko pakalpojumu saraksts un to cenu noteikšanas metodika""

VSS-1160
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 9.novembrim. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.7 "Ostas pārvaldes paraugnolikums""

VSS-1161
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 9.novembrim. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""

VSS-1162
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 9.novembrim. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""

VSS-1163
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 9.novembrim. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par radioiekārtu atbilstības novērtēšanu, piedāvāšanu tirgū un lietošanu"

VSS-1164
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ērgļu novada lauku apvidū"

VSS-1084
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ērgļu novada pašvaldību.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Cēsu novada lauku apvidū"

VSS-1085
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Cēsu novada pašvaldību.


 
31.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ķekavas novada Baložu pilsētā"

VSS-1086
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ķekavas novada pašvaldību.

 
32.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Brocēnu novada Brocēnu pilsētā"

VSS-1087
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Brocēnu novada pašvaldību.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Krustpils novada lauku apvidū"

VSS-1088
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Krustpils novada pašvaldību.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Krimuldas novada lauku apvidū"

VSS-1089
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Krimuldas novada pašvaldību.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Mālpils novada lauku apvidū"

VSS-1090
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Mālpils novada pašvaldību.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Līvānu novada lauku apvidū"

VSS-1091
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Līvānu novada pašvaldību.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Mazsalacas novada lauku apvidū"

VSS-1092
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Mazsalacas novada pašvaldību.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Mārupes novada lauku apvidū"

VSS-1093
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Mārupes novada pašvaldību.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Mērsraga novada lauku apvidū"

VSS-1094
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Mērsraga novada pašvaldību.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pārgaujas novada lauku apvidū"

VSS-1095
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Pārgaujas novada pašvaldību.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Preiļu novada lauku apvidū"

VSS-1096
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Preiļu novada pašvaldību.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pāvilostas novada lauku apvidū"

VSS-1097
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Pāvilostas novada pašvaldību.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada Dagdas pilsētā"

VSS-1098
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Dagdas novada pašvaldību.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pilsētā"

VSS-1099
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Jaunjelgavas novada pašvaldību.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Garkalnes novada lauku apvidū"

VSS-1100
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Garkalnes novada pašvaldību.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jēkabpils pilsētā"

VSS-1101
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Jēkabpils novada pašvaldību.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada Kārsavas pilsētā"

VSS-1102
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Kārsavas novada pašvaldību.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Limbažu novada Limbažu pilsētā"

VSS-1103
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Limbažu novada pašvaldību.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ogres pilsētā"

VSS-1104
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ogres novada pašvaldību.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Talsu novada Sabiles pilsētā"

VSS-1105
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Talsu novada pašvaldību.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salaspils novada Salaspils pilsētā"

VSS-1106
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Salaspils novada pašvaldību.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Saldus novada Saldus pilsētā"

VSS-1107
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Saldus novada pašvaldību.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada Saulkrastu pilsētā"

VSS-1108
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Saulkrastu novada pašvaldību.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ventspils pilsētā"

VSS-1109
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ventspils novada pašvaldību.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Talsu novada lauku apvidū"

VSS-1110
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Talsu novada pašvaldību.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Baldones novada Baldones pilsētā"

VSS-1121
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Baldones novada pašvaldību.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Aglonas novada lauku apvidū"

VSS-1122
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Aglonas novada pašvaldību.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Aknīstes novada lauku apvidū"

VSS-1123
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Aknīstes novada pašvaldību.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Alojas novada lauku apvidū"

VSS-1124
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Alojas novada pašvaldību.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Alsungas novada lauku apvidū"

VSS-1125
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Alsungas novada pašvaldību.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Alūksnes novada lauku apvidū"

VSS-1126
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Alūksnes novada pašvaldību.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Balvu novada lauku apvidū"

VSS-1127
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Balvu novada pašvaldību.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Bauskas novada lauku apvidū"

VSS-1128
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Bauskas novada pašvaldību.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jelgavas novada lauku apvidū"

VSS-1129
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Jelgavas novada pašvaldību.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kandavas novada lauku apvidū"

VSS-1130
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Kandavas novada pašvaldību.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Iecavas novada lauku apvidū"

VSS-1131
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Iecavas novada pašvaldību.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Jaunjelgavas novada lauku apvidū"

VSS-1132
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Jaunjelgavas novada pašvaldību.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Engures novada lauku apvidū"

VSS-1133
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Engures novada pašvaldību.
 
69.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Brocēnu novada lauku apvidū"

VSS-1134
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Brocēnu novada pašvaldību.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Tērvetes novada lauku apvidū"

VSS-1135
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Tērvetes novada pašvaldību.
 
71.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ventspils novada lauku apvidū"

VSS-1136
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ventspils novada pašvaldību.
 
72.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Varakļānu novada lauku apvidū"

VSS-1138
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Varakļānu novada pašvaldību.
 
73.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Zilupes novada lauku apvidū"

VSS-1139
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Zilupes novada pašvaldību.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viesītes novada lauku apvidū"

VSS-1140
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Viesītes novada pašvaldību.
 
75.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Raunas novada lauku apvidū"

VSS-1141
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Raunas novada pašvaldību.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Auces novada Auces pilsētā"

VSS-1142
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Auces novada pašvaldību.
 
77.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ropažu novada lauku apvidū"

VSS-1143
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Ropažu novada pašvaldību.
 
78.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rojas novada lauku apvidū"

VSS-1144
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Rojas novada pašvaldību.
 
79.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Burtnieku novada lauku apvidū"

VSS-1145
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Burtnieku novada pašvaldību.
 
80.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rugāju novada lauku apvidū"

VSS-1146
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Rugāju novada pašvaldību.
 
81.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salaspils novada lauku apvidū"

VSS-1147
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Salaspils novada pašvaldību.
 
82.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salas novada lauku apvidū"

VSS-1148
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Salas novada pašvaldību.
 
83.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Saulkrastu novada lauku apvidū"

VSS-1149
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Saulkrastu novada pašvaldību.
 
84.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Siguldas novada lauku apvidū"

VSS-1150
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Siguldas novada pašvaldību.
 
85.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Saldus novada lauku apvidū"

VSS-1151
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Saldus novada pašvaldību.
 
86.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Sējas novada lauku apvidū"

VSS-1152
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Sējas novada pašvaldību.
 
87.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Strenču novada lauku apvidū"

VSS-1153
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Strenču novada pašvaldību.
 
88.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vaiņodes novada lauku apvidū"

VSS-1154
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Vaiņodes novada pašvaldību.
 
89.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Dagdas novada lauku apvidū"

VSS-1155
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Dagdas novada pašvaldību.
 
90.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Skrundas novada lauku apvidū"

VSS-1156
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība aicina Tieslietu ministriju rīkojuma projektu saskaņot ar Skrundas novada pašvaldību.
 
91.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1052 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība""

VSS-1157
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
92.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""

VSS-1169
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
93.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""

VSS-1165
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

94.§

Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļu atsavināšanu sabiedriskā labuma organizācijām"

VSS-471
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2015.gada 19.oktobra vēstulē Nr.MV-N/2421 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 30.aprīļa sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.17 1.§).
 
95.§
Informatīvais ziņojums "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"

VSS-335
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 19.oktobra vēstulē Nr.01-05e/4327 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.aprīļa sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.15 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.


 
96.§
Likumprojekts "Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā"

VSS-294
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2015.gada 27.oktobra vēstulē Nr.01-08.16/4200 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 9.aprīļa sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.14 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 29.janvārim.
 

Izskatāmie tiesību akti

97.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-2238 ____________________________________

(M.Auders, B.Bāne, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai līdz 2016.gada 1.decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu, kas paredz ar dzīvojamo māju privatizācijas procesa pabeigšanu saistītu jautājumu regulējumu.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Slēgtā daļa

98.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

SAN-1847-DV ____________________________________

(A.Pildegovičs, R.Beinarovičs, L.Lejiņa, S.Voldiņš, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka Ārlietu ministrija aicina valsts sekretārus turpmāk Ārlietu ministriju informēt arī par ministriju padotībā esošo iestāžu (piem., Valsts ieņēmumu dienests) plānotajām ārvalstu vizītēm.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību