Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 26.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2015.gada 20.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 26.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-1259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos"   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-1264, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2015-VSS-1265, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-1266, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-1267, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Patērētāju strīdu risināšanas komisijas priekšsēdētāja atlīdzības apmēru un tās izmaksāšanas kārtību"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-1268, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-1253, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-1254, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-1255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem""   Finanšu ministrija       
1.10.  2015-VSS-1256, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2015-VSS-1257, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Sprukstes ielā 1, Rīgā; Sprukstes ielā 7, Rīgā; Sprukstes ielā 5, Rīgā; Sprukstes ielā 3, Rīgā; Ezermalas ielā 6, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2015-VSS-1261, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts kapitālsabiedrībās, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja"  Kultūras ministrija       
1.13.  2015-VSS-1260, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"  Labklājības ministrija       
1.14.  2015-VSS-1258, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku saraksta saturu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2015-VSS-1269, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2015-VSS-1270, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2015-VSS-1262, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2015-VSS-1263, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-199, MK rīkojuma projekts  (2011) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 29.02.2016.) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2015-VSS-543, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 27.02.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.193 "Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.3.  2015-VSS-544, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 27.02.2016.) Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.4.  2015-VSS-545, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 27.02.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-403
TA-2330 
Noteikumu projekts "Kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījuma, izpildes kārtības un uzraudzības noteikumi"  Satiksmes ministrija  L.Rituma (Satiksmes ministrija)  R.Mūrnieks H.Arnicāns V.Putāne I.Šamarina  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2015-VSS-970, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Individuālu lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija  I.Bērziņa J.Upeniece    
4.2.    Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldībām    G.Puķītis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  K.Kinča    

Jautājuma izskatīšanu atlikt

4.3.    Dažādi jautājumi    Ekonomikas ministrija     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-2050
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     

Izskatīts VSS

5.2.        Aizsardzības ministrija     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu