Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.46

2015.gada 26.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

P.Vaivars

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Kalniņš

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

K.Kinča

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos"

VSS-1259
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-1264
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"

VSS-1265
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" un biedrība "Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību""

VSS-1266
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Patērētāju strīdu risināšanas komisijas priekšsēdētāja atlīdzības apmēru un tās izmaksāšanas kārtību"

VSS-1267
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""

VSS-1268
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1253
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

VSS-1254
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem""

VSS-1255
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-1256
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Sprukstes ielā 1, Rīgā; Sprukstes ielā 7, Rīgā; Sprukstes ielā 5, Rīgā; Sprukstes ielā 3, Rīgā; Ezermalas ielā 6, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

VSS-1257
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts kapitālsabiedrībās, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja"

VSS-1261
____________________________________

(M.Krieviņš)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"

VSS-1260
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai konceptuālo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku saraksta saturu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību"

VSS-1258
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 4.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā"

VSS-1269
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par sadarbības rezultātiem ar pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem turpmākai rīcībai šajā jomā"

VSS-1270
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem""

VSS-1262
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu""

VSS-1263
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

19.§

(2011) Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 13.novembra vēstulē Nr.442-1-9075 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 29.februārim.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.193 "Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām""

VSS-543
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2015.gada 16.novembra vēstulē Nr.01-08.16/4513 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 21.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.20 31.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 27.februārim.
 
21.§
Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

VSS-544
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2015.gada 16.novembra vēstulē Nr.01-08.16/4513 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 21.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.20 32.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 27.februārim.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

VSS-545
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2015.gada 16.novembra vēstulē Nr.01-08.16/4513 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 21.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.20 33.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 27.februārim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

23.§

Noteikumu projekts "Kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījuma, izpildes kārtības un uzraudzības noteikumi"

TA-2330 ____________________________________

(Dž.Innusa, J.Garisons, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai, gatavojot grozījumus Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, paredzēt pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kuģa izraidīšanas kārtību.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

24.§

Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Individuālu lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

VSS-970
____________________________________

(R.Beinarovičs, M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 13.novembra vēstulē Nr.523-1-9097 minēto, atzīmēt, ka 2015.gada 24.septembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (prot. Nr.37 17.§) ir noteikts virzības apturēšanas periods līdz 2016.gada 8.februārim.
 
25.§
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldībām

____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu, atlikt informatīvā jautājuma izskatīšanu uz vienu nedēļu.
2. Gadījumā, ja Finanšu ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nebūs vienojušās par jautājuma risinājumu, lēmumu šajā jautājumā pieņems Valsts kanceleja.
 
26.§
Dažādi jautājumi

____________________________________

(R.Beinarovičš, I.Jaunzeme, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra aicinājumu par to, ka, lai sekmīgi izpildītu Ministru prezidentes 2015.gada 19. novembra rezolūciju Nr.90/TA-2549, Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Valsts kancelejai un Pārresoru koordinācijas centram priekšlikumi rezolūcijas izpildei Ekonomikas ministrijā iesniedzami līdz 2015.gada 15.decembrim.
2. Atzīmēt, ka Labklājības ministrijas valsts sekretāre aicina arī Veselības ministriju nominēt augsta līmeņa ekspertu dalībai darba grupā Latvijas Republikas nacionālā ziņojuma par 1989.gada Konvencijas par bērnu tiesībām un tās papildprotokola izpildi izskatīšanai ANO Bērnu tiesību komitejā.
 

Slēgtā daļa

27.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

SAN-2050-DV____________________________________

(P.Vaivars, M.Krieviņš)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju par plānotajām ārvalstu vizītem.
2. Atzīmēt, ka Ārlietu ministrija atkārtoti aicina valsts sekretārus turpmāk Ārlietu ministriju informēt arī par ministriju padotībā esošo iestāžu plānotajām ārvalstu vizītēm.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju un rekomendācijas, dodoties komandējumos uz Briseli, un sniegto informāciju par Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē ievietotajām rekomendācijām ceļotājiem.
 
28.§
Par drošības pasākumiem informāciju tehnoloģiju jomā

____________________________________

(J.Garisons, V.Teivāns, I.Jaunzeme, B.Bāne, D.Lucaua, D.Trofimovs, R.Beinarovičs, S.Zvidriņa, Ģ.Kļava, P.Vaivars, M.Krieviņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:25

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību